Reorganisatie bij Protestantse Kerk: meer aansluiten bij lokale vragen en ook digitale stappen zetten

De Protestantse Kerk in Nederland voert een herstructurering door in de dienstenorganisatie. 8 fte aan personeel is boventallig verklaard, maar er ontstaan ook nieuwe functies. En digitaal worden verdere stappen gezet.

Directeur Jurjen de Groot van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

Directeur Jurjen de Groot van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Foto: Eljee Bergwerff

De reorganisatie is een direct uitvloeisel van het strategisch beleidskader dat in januari werd vastgesteld door de generale synode. Daarin was - tussen de regels - al te lezen dat de landelijke dienstenorganisatie een andere koers ging varen.

Nieuws

menu