Het ritme van Nijkleaster verrijkt het symposium over de kerstening van Noord-Nederland

In de Jorwerter Redbadtsjerke vond zaterdag een symposium over de kerstening van Noord-Nederland plaats. Het ritme van gastheer Nijkleaster, met onder meer ochtendgebed, een kuier en ruimte voor verstilling, verlichtte het inhoudelijk soms uitdagende programma.

Lunch in café Het Wapen Van Baarderadeel. Van links naar rechts: Hiltsje Dubois Andringa, Redbad Veenbaas (spreker), Jantsje Post en Martha de Boer.

Lunch in café Het Wapen Van Baarderadeel. Van links naar rechts: Hiltsje Dubois Andringa, Redbad Veenbaas (spreker), Jantsje Post en Martha de Boer. Foto: Jacob van Essen

Het venijn zat in de staart van het symposium: betekende de introductie van het christendom in de vroege middeleeuwen een breuk met de voorchristelijke waardering voor de natuur? Redbad Veenbaas concludeerde dat in zijn lezing over het negende-eeuwse religieus-epische gedicht Heliand over het leven van Jezus Christus, waar hij een promotieonderzoek naar uitvoert. „De eerbied voor de heiligheid van de natuur ging verloren met de kerstening van de Friese landen.”

Nieuws

menu