Romanschrijver Janet Lewis biedt een prikkelende blik op goed en kwaad

Kan iets waarmee je het moeilijk hebt, een ‘les’ van God zijn? Zelfs bijvoorbeeld pijn en lijden? Het lijkt iets uit vervlogen tijden, dat je zo over God kunt denken. Maar Janet Lewis laat haar lezers er opnieuw over nadenken.

Janet Lewis in 1975.

Janet Lewis in 1975. Foto: Jose Mercado

Iemand die jou het bloed onder de nagels vandaan haalt, kan die op de een of andere manier een boodschapper van God zijn? Het lijkt misschien een vreemde suggestie, maar het is wel zo ongeveer wat dominee Sören Qvist gelooft. Deze zeventiende-eeuwse predikant, hoofdpersoon in de roman Het proces van Sören Qvist , heeft een lastige, brutale knecht. Die wekt alle mogelijke slechte gevoelens in hem op. Qvist kan hem ontslaan, maar de dominee kiest een ander pad. Hij vindt dat hij vastberaden staande moet blijven, liefdevol zijn knecht moet bejegenen, en op die manier de ‘verzoeking’ doorstaan. In die zin ervaart hij zijn knecht Niels Bruus als een teken van God: een symbool van beproeving.

Nieuws

menu