Samen met zijn jeugdvriend Lodewijk speelde Mark Rutte al 'presidentje'

Hoe is het om al vanaf je twaalfde bevriend te zijn met Mark Rutte? Of dat je een uur moet lopen als kind om water te halen uit een vieze waterpoel in West-Oeganda. Het komt allemaal voorbij in de MUSK4 en het blad Werelddelen.

Fractieleider Mark Rutte (VVD) op het Binnenhof, voorafgaand aan een gesprek met informateur Mariette Hamer.

Fractieleider Mark Rutte (VVD) op het Binnenhof, voorafgaand aan een gesprek met informateur Mariette Hamer. Foto: Bart Maat

De zwembaden in heel wat tuinen in Nederland zijn weer gevuld met duizenden liters water. Water om in rond te dobberen, voor de afkoeling en om te zwemmen. Dus: voor vermaak. Hoe anders is dat in andere delen van de wereld. Daar is een watertekort, zoals in West-Oeganda.

Watertoren in dorp

‘Water is altijd een probleem geweest sinds ik 23 jaar geleden hier kwam wonen’, vertelt Arinaitwe Pauline (45) in het blad Werelddelen van Woord en Daad. Met hulp van de Nederlandse hulporganisatie kwam er een watertoren in het dorp, met zo’n 800 inwoners.

En dat veranderde levens. Normaal moesten kinderen uit het dorp namelijk een uur lopen om water uit een vervuilde poel of rivier te halen. Met alle gevolgen van dien: diarree, tyfus en andere ziektes kwamen veel voor. Arinaitwe werd zelf ook ziek van het vieze water. Blijvend is er iets met haar zenuwstelsel.

Het project WatetTime zorgde voor een ommekeer. Bij de watertoren kan de lokale bevolking nu water tappen in jerrycans en dat kost 150 Oegandese shilling: Omgerekend: 3 eurocent. Soms is dat luttele bedrag voor bepaalde delen van de bevolking nog te veel, zoals voor bejaarden zonder inkomen. Die kunnen nu tegen een gereduceerd tarief water kopen.

In Herademing , het tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, een interview met Jeannine Suurmond (1980). Ze is emerituspredikant en legde zich na haar studie psychologie en conflictstudies toe op vredeswerk. Ze werkte voor diplomatieke en ontwikkelingsorganisaties en was betrokken bij vredesoverleg tussen strijdende partijen in Europa, Azië en Afrika. Nu geeft ze seminars en trainingen in bemiddelingstechnieken, vredeseducatie en geweldloze communicatie.

Landkaart

Elk mens heeft een mentale ‘landkaart’ waarmee we in ons leven navigeren, vertelt ze. ,,Ik geloofde dat ieder mens, goed of slecht, een hart, een ziel heeft. Iedereen is van waarde, ieder mens is een kind van God. Dat geloof kreeg ik mee vanuit huis, het was mijn inspiratie en daardoor kon ik dit werk ook doen. Hoe kun je anders hoop blijven zien in situaties die afschuwelijk zijn, zoals in Cambodja.” Bij die genocide in de jaren zeventig werden twee miljoen mensen omgebracht onder het regime van Pol Pot.

Ze gaf in Azië trainingen aan leiders van dialogen tussen slachtoffers en beulen van de Rode Khmer en merkte: sommige mensen bljven kwaadwillend. Ze noemt in dit verband ‘Brother Number Two’, de rechterhand van Pol Pot. Hij bleef wat het regime had gedaan rechtvaardigen, vertelt Suurmond. ,,En weigerde tot aan zijn dood verantwoordelijkheid te nemen voor de misdaden die namens hem waren gepleegd.” Het zorgde er voor dat er een ‘update’ kwam van haar landkaart.

Elk land heeft volgens haar een eigen vredesopdracht., ,,Ieder land heeft zijn eigen nationale schaduw te onderzoeken. In het Westen zijn we met recht trots op onze vrede en democratie. Waarom dan profiteren van de productie en verkoop van wapens die oorlogen elders voeden?” In het licht van het feit dat Nederland meer dan 340 bedrijven telt (rapport Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2019) die verdienen aan de defensie- en veiligheidsindustrie, die in 2017 goed waren voor een omzet van 5 miljard euro, geeft dat wel stof tot nadenken.

Vriend van Mark

In MUSK4, het magazine van de 4de Muskertier, komt Lodewijk Dekker aan het woord. Die kennen we niet direct. Hij is onder meer hoogbegaafdencoach en: bevriend met Mark Rutte. Al vanaf hun twaalfde kennen ze elkaar. Ze deelden de liefde voor muziek, politiek en vrouwelijk schoon.

En avontuur: als student reisden ze heel Europa door met de trein. Dekker vertelt dat Mark Rutte al op jonge leeftijd premier wilde worden. Samen met Lodewijk speelde hij zelfs ‘presidentje’.

Het was dan ook best gek om je jeugdvriend echt als minister-president te zien. ,,In de eerste jaren van zijn politieke carrière nam ik Mark niet echt serieus. Dat veranderde pas na de ramp met de MH17. Toen realiseerde ik me: hier staat niet Mark, maar de minister-president.”


In de rubriek Bladspiegel wordt wekelijks een selectie uit de Nederlandse christelijke bladen besproken