Samen zingen in de kerk? Katholieken mogen dat volgens het aangepaste protocol van de bisschoppen nog altijd niet

De Nederlandse katholieken kunnen nog niet met elkaar zingen in de vieringen. Dat blijkt uit het aangepaste protocol dat de bisschoppen per zondag laten ingaan.

De Sint Werenfriduskerk in Workum.

De Sint Werenfriduskerk in Workum. Foto: Diana Nieuwold

In een update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen, ‘mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt’. Volkszang - samenzang - blijft voorlopig niet toegestaan. Daarmee zijn de katholieken strenger dan het woensdag verschenen advies van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Meer in kerkgebouw

Vanaf zondag wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten.

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. ‘Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd.’

Processie aanmelden

Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met de plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

De bisschoppen zijn ‘blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren’. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling.