Speciale dienst voor de thuisblijvers

De zomer is voor veel mensen de periode van vakantie. Maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om weg te gaan; onder meer ouderen brengen de zomer vaak thuis door. Om ook aandacht aan de thuisblijvers te geven, houdt de Protestantse Gemeente van Kollum jaarlijks een kerkdienst in de binnentuin van Woonzorgcentrum Meckama State.

Dienst in de binnentuin van Meckama State in Kollum. Foto: Marcel van Kammen

Dienst in de binnentuin van Meckama State in Kollum. Foto: Marcel van Kammen

,,De bewoners zijn eenzaam in de zomer. Zij blijven achter, terwijl vrienden en familieleden op vakantie zijn. Ze zitten dan eigenlijk vooral te wachten tot iedereen weer terug is. En ze maken zich zorgen of iedereen wel zonder ongelukken terugkeert. We vinden het belangrijk om juist voor deze thuisblijvers iets te organiseren”, zegt Ellen Peersmann, predikant van de Protestantse Gemeente van Kollum.

De dienst in Meckama State wordt dit jaar voor de derde keer gehouden. De afgelopen twee jaar sloot de PKN-gemeente aan het begin van de zomer het kerkelijke jaar af in de binnentuin van het woonzorgcentrum.

,,We beginnen het kerkelijk jaar in september altijd feestelijk met een Startweek. Maar we sloten het jaar nooit af. Om ook aan dat einde van het jaar aandacht te geven, hielden we afgelopen twee jaren een dienst in de tuin van Meckama State. Dat waren heel mooie bijeenkomsten, maar het werd eigenlijk te veel een Meckama Statedienst en te weinig een afsluiting van het jaarthema. Daarom hebben we besloten het dit jaar anders te doen. Zondag 1 juli hebben we het jaar afgesloten met een openluchtdienst in het Wilhelminapark, maar de commissie eredienst wilde ook de dienst bij Meckama State in stand houden, omdat we weten dat de bewoners die bijeenkomsten echt waarderen.”

Het is voor Peersmann belangrijk om de bewoners van Meckama State actief te betrekken: ,,Vaak kunnen zij niet meer naar de kerk komen, maar ze zijn wel een belangrijk onderdeel van de gemeente. Iedere vrijdag houden ik en mijn collega’s van omliggende gemeenten een weeksluiting in het tehuis. En maandelijks houden we er een Bijbeluur, waarin we Bijbelverhalen bespreken.”

Vooral de liederen van Johannes de Heer zingen de mensen graag, die kennen ze vaak uit hun hoofd

De opzet van de dienst in de binnentuin is traditioneel. Dat sluit het beste aan bij de beleving van de bewoners van Meckama State. ,,Herkenningspunten zijn voor hen heel belangrijk”, weet Peersmann. ,,Als bijzonderheid hebben we wel trompettist Eddy Huizinga toegevoegd, want muziek speelt een belangrijke rol in de dienst. Vooral de liederen van Johannes de Heer zingen de mensen graag, die kennen ze vaak uit hun hoofd.”

De dienst is nadrukkelijk niet alleen voor de bewoners van de Meckama State: ,,We zijn daar op bezoek, maar iedereen is welkom. Onze andere kerkgebouwen zijn gesloten; het is echt een manier om te laten zien dat we samen gemeente zijn. Na afloop drinken we samen koffie en thee, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En naast de gewone dienst is er ook een kindernevendienst. Twee begeleiders gaan met de kinderen aan het water zitten en zij zullen op een leuke manier hetzelfde verhaal behandelen als ik doe.”

Dat verhaal past bij het thema ‘Fijne vakantie’: ,,We vertellen het verhaal uit het Marcus-evangelie over de vakantie van Jezus: Hij heeft het heel druk gehad en moet er even tussenuit. Hij gaat dan naar het buitenland om tot rust te komen, maar daar wordt Hij natuurlijk meteen herkend...”