Sporen van een joods en christelijk verleden in de islam | Analyse

Archeologisch onderzoek op het Arabisch Schiereiland werpt nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van de islam, die zowel joodse als christelijke elementen blijkt te bevatten.

Archeologisch onderzoek in de Verenigde Arabische Emiraten bij het in november gevonden klooster uit de pre-islamitische tijd.

Archeologisch onderzoek in de Verenigde Arabische Emiraten bij het in november gevonden klooster uit de pre-islamitische tijd. Foto: EPA

In november werd in de Verenigde Arabische Emiraten een oud christelijk klooster opgegraven dat in de zesde eeuw was gebouwd. De vondst van het klooster doorbrak het taboe dat enkele jaren geleden nog gold in de Golfregio, namelijk dat er in het gebied nooit sprake was geweest van christelijke aanwezigheid.

Nieuws

menu