Sporen van slavernij: Koloniaal wereldbeeld opgediend op zilveren schaal uit Poptaslot

Europa als koningin van de wereld en Afrika als naakte man te midden van wilde dieren: een zeventiende-eeuwse pronkschaal uit het Poptaslot toont een koloniaal wereldbeeld van superioriteit.

Schaal uit de zilvercollectie afkomstig uit het Poptaslot. In het midden het wapen van Popta en rondom voorstellingen van de vier werelddelen, met Europa boven, Afrika rechts, Azië beneden en de Amerika's links.

Schaal uit de zilvercollectie afkomstig uit het Poptaslot. In het midden het wapen van Popta en rondom voorstellingen van de vier werelddelen, met Europa boven, Afrika rechts, Azië beneden en de Amerika's links. Afbeelding: Fries Museum, Leeuwarden | Bruikleen Voogden Stichting het Dr. H. Popta-Gasthuis, Marsum.

Het Poptaslot in Marsum, ook wel Heringastate genoemd, is een van de best bewaarde stinzen van Fryslân. In de zeventiende en achttiende eeuw herbergde het een bijzondere zilvercollectie, zo beschreef conservator Marlies Stoter van het Fries Museum in De zilveren eeuw (2000). De collectie werd later bekend als de Poptaschat. De naam is ontleend aan de gegoede Leeuwarder advocaat Henricus Popta (1635-1712) die het slot in 1687 met de inboedel, inclusief het zilver, kocht uit de erfenis van Anna van Eysinga (1633-1676).

Nieuws

menu