Stille Zaterdag is meer dan een dag tussen kruisiging en opstanding: Christus heeft het ergste van het graf weggenomen

Stille Zaterdag is niet slechts een tussenfase, na Goede Vrijdag en voor Pasen. Jezus verbleef in het graf. Dat is méér dan solidariteit met ons sterfelijke lot, stelde ooit de theoloog A.A. van Ruler. Het graf is nu ‘het oord van het wachten en de verwachting’.

Jezus is ‘erbij’ als wij in het graf gaan, stelt Van Ruler. Hij is solidair met ons, zelfs ook ‘in ons begraven-worden en in ons begraven-zijn’.

Jezus is ‘erbij’ als wij in het graf gaan, stelt Van Ruler. Hij is solidair met ons, zelfs ook ‘in ons begraven-worden en in ons begraven-zijn’. Foto: Shutterstock

De kruisiging van Jezus krijgt altijd veel aandacht, net als zijn opstanding op paasmorgen. Niet zo vreemd, want met die tweeslag – dood en verrijzenis, duisternis en licht, lijden en opstaan – bevind je je in het hart van het christelijk geloof. Maar hoe zit het met Stille Zaterdag, die dag ‘er tussen in’?