Synode Protestantse Kerk: denk tijdig na over wat je wilt met je kerkgebouw

Het bestuur van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland roept lokale kerken op om nadrukkelijk na te denken over de toekomst van hun kerkgebouw. En dat ‘niet uit te stellen tot het water aan de lippen staat’.

De synodevergadering in Lunteren van afgelopen zaterdag, tijdens de bespreking van het rapport over kerkgebouwen.

De synodevergadering in Lunteren van afgelopen zaterdag, tijdens de bespreking van het rapport over kerkgebouwen. Foto: FD

De Protestantse Kerk telt zo’n 1900 geloofsgemeenschappen die samen 2150 kerkgebouwen in eigendom hebben. Daarvan zijn er 1225 aangemerkt als monument. Volgens scriba René de Reuver is er toenemende belangstelling voor het kerkgebouw, niet alleen bij de kerken zelf, maar ook bij de overheid. Daarom werd via de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) ook het traject van de ‘Kerkenvisies’ opgetuigd. ,,Pikant detail: de RCE roept kerken hierbij ook op om kerk te blijven , want bij een kerkgebouw hoort óók een viering.”

Nieuws

menu