Teunard van der Linden kreeg een boek over hardwerkende dijkwerkers en de 'memmepolders'. Plus: hoe je als dominee kan genieten van je eigen broedende krielhen | Column

Dominee Teunard van der Linden kreeg bij een pastoraal huisbezoek een boek over het dijkwezen en de ‘memmepolders’ in de hand gedrukt. Het opende voor hem een nieuwe wereld.

De Stenen man is een standbeeld dat in het jaar 1576 in Harlingen is geplaatst op de Westerzeedijk.

De Stenen man is een standbeeld dat in het jaar 1576 in Harlingen is geplaatst op de Westerzeedijk. Foto: Wikipedia

Het fraaie boek dat ik onlangs kreeg, gaat over de geschiedenis van het dijkwezen, van de binnendijkse ‘memmepolders’ tot de nieuwe Deltawerken. De dijken dienen ter bescherming van het kwetsbare leven: de zachte kern van mens en dier, akkers, woningen en boerderijen.

Zware arbeid

Nieuws

menu