Tien jaar Kleasterkuier in Nijkleaster: 'It is eltse wike itselde, mar dochs wer oars.'

In de Redbadtsjerke werd woensdag stilgestaan bij tien jaar Stichting Nijkleaster en het jubileum van de ‘kleasterkuier’. ,,De kleasterkuierders fan hjoed binne gewoane minsken mei harren fragen en ferlet, mei twifels en hope op in goed libben’’, aldus voorzitter Alex Riemersma van Stichting Nijkleaster.

Het is negen uur als Hinne Wagenaar bij de deur van de kerk van Jorwert staat. Als gastheer verwelkomt hij iedereen die vandaag op de verjaardag van Nijkleaster komt. ,,Wolkom! Moai datsto der bist.” Gevolgd door soms een warme handdruk of een omhelzing. Het is weerzien met Nijkleaster-gangers die er elke week zijn, af en toe, en – ook vandaag weer - voor de eerste keer.

Nieuws

menu