Tien jaar na De Sneinen, is er nu ook een vertaling van de dichtbundel van Aggie van der Meer

De Sneinen van Aggie van der Meer is nu ook te lezen in het Nederlands. De initiatiefnemers hopen dat de dichtbundel zo een groter lezerspubliek krijgt en vaker gebruikt gaat worden door kerkelijke gemeenten.

In 2019 kreeg Aggie van der Meer de Gysbert Japicxprijs toegekend. Douwe Elias maakte een portret van haar.

In 2019 kreeg Aggie van der Meer de Gysbert Japicxprijs toegekend. Douwe Elias maakte een portret van haar. Foto: Marchje Andringa

De dichtbundel, die tien jaar geleden uitkwam bij uitgeverij Frysk & Frij en Uitgeverij Elikser, bevat een gedicht voor elke zondag van het jaar. Ze volgen de loop van het kerkelijk jaar en de seizoenen, vertelt Tytsje Hibma, predikant in Arum en Kimswerd en één van de vertalers van de gedichten.

Nieuws

menu