De genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll mag als wonder van Titus Brandsma gelden. Nu begint de laatste fase van de mogelijke heiligverklaring

Een groep Vaticaanse theologen heeft dinsdag geoordeeld dat de genezing van de Amerikaanse pater Michael Driscoll als een wonder op voorspraak van Titus Brandsma (1881-1942) mag worden gezien. De verwachte heiligverklaring van de Friese pater is daarmee weer een stap dichterbij gekomen.

Titus Brandsma in de jaren twintig.

Titus Brandsma in de jaren twintig. Foto: Nationaal Archief

De geruchten rond een mogelijke heiligverklaring van de in Oegeklooster bij Bolsward geboren Titus Brandsma doen al maandenlang de ronde. Die wakkerden afgelopen maart aan, toen een commissie van medici, aangesteld door de Vaticaanse Congregatie voor Zalig- en Heiligverklaringen, concludeerde dat de genezing van een Amerikaanse pater ‘vanuit wetenschappelijk oogpunt onverklaarbaar’ was.

Het gaat om de Amerikaanse karmeliet Michael Driscoll, bij wie veertien jaar geleden een agressieve en kwaadaardige vorm van huidkanker werd geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel. Het bisdom waartoe hij behoort begon daarop een intensieve gebedsactie op voorspraak van Titus Brandsma voor genezing van pater Driscoll. Al in zijn jeugd had de Amerikaanse pater een grote devotie voor Titus Brandsma.

De kanker van pater Driscoll verdween. Dat is niet ongekend, maar een melanoom van deze zwaarte komt vaak na een aantal jaren terug. Dat gebeurde niet bij pater Driscoll.

Nadat de medici de genezing als onverklaarbaar bestempelden, was het de beurt aan een speciale vergadering van theologen. Die heeft nu onderzocht of er een verband is tussen het herstel van de pater en de aanroeping van Titus Brandsma. Hun conclusie: de genezing mag beschouwd worden als een wonder op voorspraak van Titus.

Daarmee is een noodzakelijke stap genomen in het proces van de heiligverklaring. Nu volgt een vergadering van kardinalen en bisschoppen van de Congregatie voor de Heiligverklaring, die de zaak van Titus nog een keer bekijkt. Die vergadering brengt uiteindelijk een advies uit aan de paus, die het laatste woord heeft over heiligverklaringen.

Wanneer de paus een besluit neemt, is niet te zeggen. Betrokkenen hopen dat het snel gebeurt, maar Vaticaanse processen zijn soms onvoorspelbaar en duren vaak lang.