Titus Brandsma is een voorbeeld voor iedereen. In de Sint-Franciscusbasiliek in Bolsward klinkt hoe hij in verzet en lijden werd 'aangeraakt, vergezeld en gedragen door Gods scheppende liefde'

Met een oecumenische vesper werd zondagavond in Bolsward gedankt voor de aanstaande heiligverklaring van pater Titus Brandsma. ,,Tijdelijk is de macht van de duisternis.”

De oecumenische avondviering in de St. Franciscusbasiliek.

De oecumenische avondviering in de St. Franciscusbasiliek. Foto: Simon Bleeker

In de St. Franciscusbasiliek in Bolsward wordt de avondviering gehouden met bijna 250 aanwezigen. Gedeputeerde Sietske Poepjes is er een van. Ooit zat ze – als Nederlands-hervormde - op de Titus Brandsmaschool in Makkum. ,,Ik koe him allinnich mar fan namme.”