Tranen, hoop en bemoediging: Wim Beekman is nu echt begonnen

Wim Beekman is nu officieel de classisdominee voor de Classis Fryslân. Hij begint er met veel passie aan - samen met de gemeenten en alle werkers in de kerk. Maar niet meer ten koste van alles. Zijn gezin staat op nummer één.

Wim Beekman wordt ingezegend als eerste classispredikant.

Wim Beekman wordt ingezegend als eerste classispredikant. Foto: Simon Bleeker

Ds. Peter van Commenee, een van de vier voorgangers in de bevestigingsdienst in Trinitas in Heerenveen, schetste het gisteren direct maar even. Het was een bijzondere dienst want Beekman werd als ‘pastor van de classis’ verbonden aan deze mooie provincie. Op de beamer waren al diverse foto’s voorbij gekomen die met Fryslân te maken hebben. Van het Friese paard tot het skûtsjesilen - en zelfs de recente reuzen die Leeuwarden aan deden.

Lees ook: Wim Beekman is eerste classisdominee voor Friese PKN: ‘ik ben geen bisschop’

Beekman is een van de elf nieuwe classispredikanten - zoals ze officeel heten. In Utrecht heet het inmiddels de ‘Raad van elf’ in de wandelgangen. Op 1 september traden ze allemaal in dienst en in deze weken vinden overal in het land de bevestigingsdiensten plaats. Er is ook al een driedaagse teambuilding op Nieuw Hydepark geweest.

Dienend

Ds. Jaap Vlasblom, voorzitter van de classis Fryslân, legde uit dat het een bijzondere functie en taak is: ,,Uit het midden van de dienaren van het Woord zijn de classispredikanten geroepen om samen met de classicale vergadering toezicht te houden op het kerkelijk leven in de classis in een geestelijk leiderschap dat niet heerst maar dient”.

De classispredikanten zijn geroepen mede zorg te dragen voor het geestelijk welzijn van de predikanten en kerkelijk werkers, naar hen te luisteren, hen te bemoedigen met het oog op hun roeping. Samengevat: ,,Dienend voorgaan in geloof, hoop en liefde.”

In Utrecht heet het team inmiddels de ‘Raad van elf’ in de wandelgangen.

Willem Bertus Beekman zei bij zijn gelofte dat hij gelooft dat hij door God zelf tot deze dienst, dit ambtswerk, geroepen is. Op de vraag - uit het bevestigingsformulier - ‘En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met de liefde voor de kerk en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?’ - volgde van Beekman een duidelijk en krachtig: ‘Ja, dat beloof ik. Daartoe helpe mij God’.

Kerk leegloopt

Passend was het lied van Huub Oosterhuis, ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid’. Beekman preekte over de tekst van 1 Samuël 3: 1-10;15a. Over hoe Samuël geroepen werd door God. Een tekst die hem zeer vaak heeft bemoedigd. En die ook moedgevend is voor de Friese kerken. ,,Het voelt alsof wij de moed verloren hebben. Dat, nu de hoogtijdagen van de kerk voorbij zijn, wij bij de pakken zijn gaan neerzitten. Dat wij meehuilen met de wolven in het bos dat de kerk leegloopt. Dat we vrezen dat straks de laatste van ons het licht moet gaan uitdoen.”

Maar sociologen vertellen een heel ander verhaal. Ze voorspellen ,,dat een deel van de bevolking gelovig is, en gelovig zal blijven”. Beekman ziet heel veel goeds om hem heen, en wordt bemoedigd door ,,zoveel dat er wél is.”

,,Onze taak, lieve mensen, en onze roeping liggen in het kleine”, aldus de predikant uit Koudum ,,Wij zijn een nieuwe classis. Wij staan voor een nieuwe opdracht. Wij zijn geroepen om Gods lamp brandend te helpen houden in zoveel mogelijk Friese gemeenten.”

Sociologen vertellen dat een deel van de bevolking gelovig is, en gelovig zal blijven.

Dat geloof en hoop en liefde wordt gedeeld, en gewekt wordt. De lofzang gaande wordt gehouden. ,,Daar ligt onze roeping dezer dagen. De roeping van ons als nieuwe classis Fryslân. De roeping van mij als kersverse classisdominee.”

Beekman kreeg daarvoor de zegen mee van ds. Peter van Commenee, ds. Jaap Vlasblom en van ouderling Tine de Vries. In toesprake van Jaap Vlasblom, ds. Klaas Dijkstra en Yke Luinenburg (namens het bestuur van de Generale Synode), bleek dat Beekman de juiste man voor deze post is.

Tranen

De meest persoonlijke zegen kreeg hij echter mee van zijn vrouw Melia die een ontroerende toespraak hield, waarbij ze tot tranen toe geroerd was.

Ze vertelde hoe haar Wim na twaalf jaar parttime werken nu weer aan een fulltime baan begint, bevlogen zoals Wim Beekman is. En dat hij nu zelfs aan een nieuwe mobiele telefoon en Google Drive moet geloven. Zij en de kinderen steunen hem volledig in het nieuwe classispredikant-avontuur. Ook omdat ze zien met hoeveel passie hij ervoor gaat.

Beekman was er beduusd van en was openhartig. Hij vertelde hoe hij ten tijde van zijn voorzitterschap van de hervormde synode zo opgegaan was in die functie dat de kerk op nummer 1 kwam en zijn vrouw en kinderen op nummer 2. Daar heeft hij achteraf gezien spijt van. ,,Dat had ik anders moeten doen.” Hoe belangrijk hij de classis Fryslân en zijn nieuwe ambt ook vindt, dat gebeurt hem niet weer, beloofde hij Melia ten overstaan van de hele kerk. ,,De eerste kerk, zo zei Calvijn, is je gezin.”