Turkse protestante kerken ervaren meer haat op sociale media

Turkse protestantse kerken ervaren meer agressie. Hatelijk taalgebruik tegen christenen is vooral op sociale media toegenomen, staat te lezen in het jaarverslag over 2021.

Een kaars wordt aangestoken tijdens een eredienst. Turkse protestanten voelen zich steeds meer onder druk gezet.

Een kaars wordt aangestoken tijdens een eredienst. Turkse protestanten voelen zich steeds meer onder druk gezet.

Vorig jaar zomer ontving de Turkse protestantse kerk in Aydin doodsbedreigingen via de sociale media. Oproepen tot het ombrengen van christenen, zelfs oproepen tot onthoofdingen vormden de inhoud van regelrechte haattaal. Slechts één dader zat kort vast, meldt het 18 maart verschenen jaarverslag 2021 van de Associatie van Protestantse Kerken in Turkije.

Nieuws

menu