Vanaf zondag zijn de tv-diensten van Omrop Fryslân te zien vanuit De Paadwizer in Balk. Kijkers maken kennis met moderne kerk uit 1982

De tv-diensten van Omrop Fryslân zijn vanaf zondag te zien vanuit De Paadwizer in Balk. Dat meldt de Raad van Kerken in Fryslân, die via de Wurkgroep Tsjerketsjinsten de vieringen voorbereidt samen met lokale gemeenten in Balk en omstreken.

De Paadwizer in Balk.

De Paadwizer in Balk. Foto: FD

De Paadwizer is een van de gebouwen van de Protestantse Gemeente te Balk, naast It Breahûs. De moderne kerk werd in 1982 in gebruik genomen door de toenmalige Gereformeerde Kerk te Balk, die later opging in de gefuseerde kerk Protestantse Gemeente te Balk. De architecten Steen en Tuinhof maakten destijds het ontwerp voor de stolpvormige kerk zonder toren. In de kerk staat een orgel van Mense Ruiter uit 1985.

Verschillende kerkgenootschappen

Nieuws

menu