Dit artikel is vandaag gratis

'U zij de Glorie' zingen tijdens de openluchtdienst in het Julianapark. Zo mooi klonk het (video)

In het Julianapark in Leeuwarden kwamen gelovigen zondag samen voor een openluchtdienst. Er werd gemusiceerd en gezongen. Uit volle borst. Een bouwwerk van de dominee van Duplo sneuvelde, maar hoe het werd opgebouwd, dat vergeten de aanwezigen niet meer.

De zomermaanden zijn ideaal om als kerkelijke gemeente eens op een andere plek een dienst te houden. En dat gebeurde ook dit weekend in Fryslân op verschillende locaties, in feesttenten en in de openlucht. Bijvoorbeeld in Tzum, Wirdum, Eastermar, Oosternijkerk en Akkrum.

Maar ook in Leeuwarden, waar de protestantse wijkgemeente Huizum-West ieder jaar samenkomt in het Julianapark. Het was tot 8.00 uur zondagochtend echter onzeker of het weer dat dit keer toeliet, maar uiteindelijk kon het scenario van een dienst in de nieuwe kerkzaal van de Kurioskerk in de kast blijven. Wel werd er gekozen om als locatie de jeu de boule-baan achter de kerk te gebruiken. Zo hoefden de instrumenten van Brassband Hosannah en gospelkoor The Young Christian Singers niet in het natte gras te staan en konden regendruppels uit de bomen geen roet in het eten gooien.

Door enkele honderden mensen kon er zo samengekomen worden ‘onder een open hemel’, zoals dominee Piet Hulshof met vreugde vaststelde aan het begin van de viering. Toen hadden de liederen Heer, ik hoor van rijke zegen (uit de bundel van Joh. de Heer) en 10.000 redenen (Opwekking 733) al geklonken.

Van U is de toekomst

Het was alweer de elfde editie van de openluchtdienst, die dit keer in het teken stond van het thema ‘Van U is de toekomst’. Dat gevoel van ‘hoe het komt met de wereld’, dat is iets dat veel mensen bezighoudt, zo constateerde dominee Hulshof. Het is een chaos, zo voelt menigeen het. ,,Honger, oorlog, haat, nijd, virussen, boeren in opstand... Het stormt. Tel daarbij op iets wat je eigen leven zomaar op zijn kop kan zetten, dan kan je dat angstig maken. ‘Welke kant gaat dit op?’”

Een ouder iemand vertelde de dominee onlangs bij een pastoraal bezoek dat zij ook bang is. Niet voor haarzelf - ‘Ik voel me gedragen en geborgen in Gods handpalm’ - maar wel voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De toekomst heeft God in de hand. Het is niet afhankelijk van wat wereldleiders allemaal willen of besluiten, hoe vaak we dat ook denken, predikt Hulshof. De bijbellezing uit Jeremia 29 is deze ochtend een richtinggever van hoop: ‘Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER: ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven’. En ook Matteüs 28: 20b. ‘En hou dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

God bouwt Zijn koninkrijk en vraagt ons als mensen - jong en oud - om daar aan mee te helpen, aldus Hulshof. ,,Dus niet ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’, maar liever ‘bid maar, hoop maar’ en vooral ook praktisch: door te doen. In daden.”

De kip

Tijdens het kindermoment - voor de preek - hebben de aanwezigen daar het voorbeeld al van kunnen zien. Dominee Hulshof heeft een bouwwerk van Duplo meegenomen. Een huis - ,,zelfs met een tweede verdieping” - met bomen eromheen, mensen en ook dieren, zoals een leeuw. Zelfs een kip loopt rond. Dan valt het bouwwerk ‘ineens’ - met opzet dus - uit zijn handen. Helemaal kapot op de grond. Maar gelukkig: ,,De kip staat nog!’’, roept een van de kinderen spontaan. Hilariteit alom.

Het is de metafoor van de wereld die ook in puin ligt, maar wij aan mee mogen bouwen om die te herstellen. De kinderen gaan aan de slag en dan zit de kip al snel op de rug van de leeuw. Die wordt, zo is de belofte in de Bijbel, niet opgegeten, maar zal - zoals de leeuw en het lam - in het Koninkrijk van God vreedzaam kunnen samenleven, vertelt Hulshof.

Collecte voor Oekraïne

Er wordt in de dienst onder meer gecollecteerd voor Oekraïne, voor al die miljoenen inwoners die getroffen zijn door de oorlog en vaak noodgedwongen dierbaren en al hun bezittingen moesten achterlaten. Maar ook een dierbaar gemeentelid dat afgelopen week plotseling is overleden wordt herdacht. Het leidt tot een indrukwekkend moment van stilte.

Het U zij de Glorie wordt uit volle borst meegezongen. ‘Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft’ en ‘Niets heb ik te vrezen in leven en dood’. Met het toezingen van het lied Vrede van God wordt de dienst besloten. ‘Vrede van God, de vrede van God, de Vrede van God zij met jou.’

Nieuws

menu