VKB-bestuurder Durk de Vries was een 'markante doarpsman' die zich met hart en ziel inzette voor Menaam en voor de kerk | In memoriam

Op woensdag 23 november is op tachtigjarige leeftijd plotseling Durk de Vries uit Menaam overleden. Hij was bekend als bestuurslid van de afdeling Friesland van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk.

Durk de Vries

Durk de Vries Foto: ANP

Vanuit zijn beroep als accountant had De Vries veel financiële expertise en die kennis zette hij decennialang in voor zijn plaatselijke PKN-gemeente in Menaam, maar ook op provinciaal en landelijk niveau. ,,Hij heeft zich jaren met hart en ziel ingezet als kerkrentmeester voor de kerk van zijn Heer”, zegt de huidige voorzitter, Rein Boersma, van de VKB afdeling Friesland.

Steunpilaar

Nieuws

menu