Van ziekenhuis MCL naar de doopsgezinden: Organist Simon Bouma (45) begint aan een nieuwe uitdaging: 'Ik hoop een waardig opvolger te mogen zijn'

Simon Bouma (45) uit Harlingen is een muzikale duizendpoot. Sinds januari is hij de nieuwe organist van de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden.

Simon Bouma aan het klavier van het orgel in de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden.

Simon Bouma aan het klavier van het orgel in de Doopsgezinde Gemeente in Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

Bouma is iemand met een volle agenda. Hij leeft voor en van de muziek en je kunt hem met recht een muzikale duizendpoot noemen. Tot voor kort was hij organist en cantor in Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en cantor van PKN-streekgemeente Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens e.o.). ,,Naast mijn werk als organist ben ik dirigent van drie koren: Different Sound in Minnertsga, popkoor FromUs in Dronryp en gemengd koor Sjonggroep Waadwyn in Wijnaldum.”