Van Ruler zet het scherp neer: het gaat allereerst om God, niet om de mens

Een nieuw deel van het ‘Verzameld Werk’ van de theoloog A.A. van Ruler wordt vanavond gepresenteerd. Hierin staat de kerk centraal: prediking, sacramenten en liturgie - thema’s die ons terugbrengen naar wat in de kerk op het spel staat.

Hans Schaeffer: ,,Je leert van Van Ruler: zonder existentiële vragen als ‘waar is heil te vinden?’ en ‘hebben we wel heil nodig?’ gaat het niet in de theologie.

Hans Schaeffer: ,,Je leert van Van Ruler: zonder existentiële vragen als ‘waar is heil te vinden?’ en ‘hebben we wel heil nodig?’ gaat het niet in de theologie. Foto: Ruud Ploeg

Sommige theologen blijven actueel. Bijvoorbeeld de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die een snaar wist te raken die ook vandaag nog heel eigentijds klinkt. Bij A.A. van Ruler (1908-1970) is iets vergelijkbaars aan de hand, hoewel zijn erfenis in een iets kleinere kring doorwerkt.

Nieuws

menu