Veel dichter bij de echte straten waar Jezus wandelde kun je nauwelijks komen: hier verkondigde Hij zijn boodschap van liefde en vergeving

Nazareth, Kapernaüm, Tiberias, Galilea - allemaal namen die we kennen uit de evangeliën. Dit weekend kwam ik voor het eerst van mijn leven langs deze plaatsen, en ik realiseerde me dat ik de Bijbel vanaf nu anders zou lezen.

De archeologische opgraving van Kapernaüm.

De archeologische opgraving van Kapernaüm. Foto: Rieuwerd Buitenwerf

Het heuvellandschap is lieflijk, zeker nu aan het begin van de lente. Sommige plekken zijn indrukwekkend. Zo waren we bij de archeologische opgraving van Kapernaüm, tegen het Meer van Galilea aan. Veel dichter bij de echte huizen, straten en synagoges waar Jezus gewandeld heeft kun je nauwelijks komen. Het drong tot mij door dat dít de omgeving was waar Jezus zijn boodschap van liefde en vergeving heeft verkondigd. Een omgeving die ook toen uitdagend was, politiek en religieus.