Veel meer inkomsten voor Open Doors: 14,1 miljoen euro in 2020

De coronapandemie heeft voor Open Doors financieel geen nadelige gevolgen gehad. De inkomsten groeiden van 12,4 miljoen euro in 2019 naar ruim 14,1 miljoen in 2020. Een stijging van 14 procent.

Het nieuwe bezoekerscentrum van Open Doors in Ermelo

Het nieuwe bezoekerscentrum van Open Doors in Ermelo

Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen wereldwijd. ‘In het jaar van de coronacrisis heeft onze achterban ons extra trouw gesteund. Dat stemt tot grote dankbaarheid’, schrijft directeur Maarten Dees. ‘We kunnen niet anders dan concluderen dat God ons zeer genadig was in 2020. We beseffen meer dan ooit dat Hij onderweg is met Zijn heilsplan. Zijn Koninkrijk komt, en niets of niemand kan Hem stoppen.’ Voor 2021 wordt ook gerekend op een stijging ten opzichte van 2019. Voor dit jaar zijn inkomsten voor een bedrag van 13,7 miljoen euro begroot.

Meer praktische hulp

Ondanks de stijging van de inkomsten konden in 2020 niet alle geplande programma’s worden uitgevoerd. Door de pandemie verschoof het werk naar directe hulpverlening: bijna één miljoen christenen ontvingen praktische hulp, in 2019 waren dat er 718.770.

2020 was ook het jaar dat Open Doors nadrukkelijk te maken kreeg met reisbeperkingen. Persoonlijk contact met vervolgde christenen was minimaal mogelijk. Daardoor daalden reguliere projectactiviteiten in de wereldwijde cijfers met 15 procent ten opzichte van 2019. Die afname gold ook voor sociale en economische ontwikkelingsprogramma’s.

Internationaal kon minder literatuur worden verspreid. Het ging om ongeveer een miljoen bijbels en christelijke boeken in 2020. Een jaar eerder ging het nog om 1,8 miljoen.

Open Doors schrijft dat ‘vernieuwing van de portfolio’ nodig is. Dat bleek onder meer uit een onderzoek uit 2019 naar het belang van een gerichte jongerenstrategie. ‘De komst van de coronacrisis, die het onmogelijk maakte om op de oude manier de verbinding met de achterban te onderhouden, versterkte dit besef nog meer.’ Duidelijk werd dat online verder groeien een must is, wat door corona al ingezet is. Ten opzichte van 2019 kreeg de website bijna 80 procent meer bezoekers. Het aantal digitale nieuwsbrieflezers groeide naar 17.527. Een jaar daarvoor waren het er 11.000.

Vlaanderen zelfstandig

Open Doors wil ook verder groeien in België, waar onder leiding van ds. Ron van der Spoel al enige jaren pionierswerk wordt verricht. Er is op 1 januari naar Belgisch recht een zogenaamde Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) opgericht: Open Deuren Vlaanderen. ‘Er werden kandidaat-bestuurders geselecteerd. Ook vonden we nieuwe vrijwilligers voor ons werk in Vlaanderen. Dat alles leidde ertoe dat de achterban en inkomsten goed groeiden in 2020.’

De droom is dat Open Doors Vlaanderen per 31 december 2025 een zelfstandig opererend kantoor zal zijn. Tot die tijd blijft het werk van ‘VZW Open Deuren Vlaanderen’ integraal onderdeel van stichting Open Doors Nederland.

Jubileum

Vorig jaar vierde Open Doors Nederland haar 65-jarig bestaan. Tijdens de online Open Doors-dag in november stond de organisatie samen met tienduizenden bezoekers stil bij het feit dat Open Doors al sinds 1955 vervolgde christenen steunt.

Recent is het nieuwe kantoor in Ermelo geopend. Een deel van het pand is ingericht als bezoekerscentrum. De geschiedenis van Open Doors, met verhalen van pioniers zoals Anne van der Bijl en van vervolgde christenen, krijgt in het bezoekerscentrum een plek. De bouw vond grotendeels plaats in 2020, en werd in de eerste helft van dit jaar afgerond.