De Wereldraad van Kerken roept op tot eenheid in Christus, maar blijft zelf verdeeld over een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten

De elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken zit erop. Er is dagenlang samen gesproken, gebeden en gevierd, maar de slotverklaringen over Oekraïne en Israël laten zien dat er nog een lange weg naar eenheid is te gaan.

Een jongerenvoorstelling tijdens de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken.

Een jongerenvoorstelling tijdens de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken. Foto: Albin Hillert

Acht dagen lang duurde de bijeenkomst in het Duitse Karlsruhe, die bezocht werd door 655 afgevaardigden uit 352 kerken in 120 landen. Vanuit Nederland reisden zo’n dertig mensen af naar Karlsruhe, onder wie vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, het Leger des Heils en de Raad van Kerken in Nederland. En dan waren er nog enkele duizenden andere bezoekers op de zevenjaarlijkse assemblee, die donderdag werd afgesloten.

Nieuws

menu