Voor de diepgelovige koningin Elizabeth kon geen duisternis het licht overwinnen: 'Ze herinnerde ons eraan dat we mensen van hoop zijn'

Officieel stond koningin Elizabeth als Brits monarch aan het hoofd van de Anglicaanse Kerk. Ze getuigde vaak van een diepgevoeld geloof in God, waar ze kracht en troost uit putte.

Na afloop van een Kerstviering ontvang koningin Elizabeth een bos bloemen.

Na afloop van een Kerstviering ontvang koningin Elizabeth een bos bloemen. Foto: AFP

In een reactie op het overlijden van koning Elizabeth haalde Justin Welby, als aartsbisschop van Canterbury het geestelijke hoofd van de Anglicaanse Kerk, de kracht aan die zij ontleende aan haar geloof: ‘Zelfs toen ze rouwde om het verlies van haar geliefde echtgenoot, prins Philip, zagen we opnieuw bewijzen van haar moed, veerkracht en instinct om de behoeften van anderen op de eerste plaats te plaatsen - allemaal tekenen van een diepgeworteld christelijk geloof.’

Nieuws

menu