Dit artikel is vandaag gratis

Tien kerken in Sneek hebben samen een kerstglossy gemaakt die huis-aan-huis wordt verspreid

Op de cover van de kerstglossy van de kerken in Sneek staat Mayra Postma met haar zoontje Aiden, toen drie maanden oud. Foto: Sjaak Verboom

De gezamenlijke kerken in Sneek hebben een kerstglossy gemaakt. Het blad is in een oplage van 17.000 exemplaren verspreid.

De eerste kerstglossy is een initiatief van tien kerken in Sneek. Initiatiefnemer is Renate Dümmer, verbonden aan de katholieke Sint Antonius van Paduaparochie. ,,Ik raakte geïnspireerd tijdens een online-cursus communicatie waar ik les kreeg van gastspreker en uitgever Leo Fijen. Hij hield een lezing over missionaire communicatie en noemde als voorbeeld dat zij een magazine huis-aan-huis hadden laten verspreiden rond Kerst.”

Ze deelde dat idee met pastoor Peter van der Weide en Kees Poiesz van de parochie. Die waren meteen enthousiast. Tijdens een overleg met de dominees en pastores van Sneek werd het verder opgepakt. ,,Iedere kerk heeft een bijdrage geleverd aan de redactie van de kerstglossy.” Op de cover staat de foto van Mayra Postma met haar zoontje Aiden, toen drie maanden oud.

Nyck de Vries

De Protestantse Gemeente te Sneek, Leger des Heils, de Sint Martinuskerk, Doopsgezinde Gemeente, de CGKV Sneek en vijf evangelische kerken doen mee. In de glossy stellen de kerkelijke gemeentes zichzelf voor met wat ze zoal doen en hoe ze een gastvrije kerk willen zijn. Pastoor Peter van der Weide beschrijft de geschiedenis van de kerststal, die teruggaat op het jaar 1223. Toen liet de heilige Franciscus van Assisi met Kerstmis een levende kerststal in Greccio bouwen.

Ook autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga komt aan het woord. Hij werd dit jaar wereldkampioen in de Formule E. ‘Gedurende het seizoen is er eigenlijk geen tijd om er even tussenuit te gaan. Daarom kijk ik ook extra uit naar de kerstdagen. Dit is voor mij een mooi moment om even op te laden.’ Hij is van plan om de kerstdagen met zijn vriendin en familie door te brengen.

Burgemeester over Kerst

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân vertelt wat Kerst voor haar betekent. ‘Kryst betsjut foar my hope en ljocht. Ik ljocht iepenet de donkerste dagen fan it jier. En soarget foar in tiid fan rêst, refleksje en foarút sjen’.

Licht en geluk is volgens De Vries dichtbij te vinden. ‘It sit yn de lytse dingen yn it libben. De sinne dy’t trochbrekt, in goed gesprek, in leaf kaartsje, der wêze kinne foar inoar. Ik leau yn it goede fan de minsken en de krêft fan de mienskip. Ik leau deryn dat wy meiinoar ljocht bringe kinne yn it libben fan de minsken om ús hinne.’

De glossy bevat ook een overzicht van de diensten met Kerst en kerstactiviteiten in de stad in de decembermaand, maar door de geldende coronamaatregelen - en wat bijvoorbeeld de Protestantse Kerk landelijk nog gaat besluiten - zijn die gegevens niet meer actueel. Daarvoor zullen lezers de websites van de kerken moeten raadplegen.

Nieuws

menu