De voorgenomen fusie van de GKv en NGK is met twee maanden uitgesteld; pensioenkas van vrijgemaakte predikanten is een pijnpunt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken mikken erop om per 1 mei 2023 officieel één kerkverband te gaan vormen. Eerder werd 1 maart als beoogde fusiedatum aangehouden, maar het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen heeft meer voeten in de aarde dan verwacht.

Sparen voor het pensioen.

Sparen voor het pensioen. Foto: Shutterstock

In het fusieproces tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is het pensioen van de vrijgemaakte predikanten een struikelblok. „Die emeritaatskas heeft op dit moment een dekkingspercentage van 60 procent, dat moet uiteindelijk naar 100 procent”, legt Ben Vreugdenhil, scriba van de Landelijke Vergadering van de NGK uit.

Nieuws

menu