Vroegere kerk in Noordoostpolder is nu woning, museum of kinderopvang, maar dat betekent niet dat de kerkgemeente geen plek meer heeft in het dorp

Woningen, een museum, kinderopvang of bedrijf. Tal van kerken in de gemeente Noordoostpolder kregen een nieuwe bestemming. Andere bedehuizen staan leeg. Intussen slaan kleine gemeenten de handen ineen om „in alle dorpen de Godslamp brandende te houden”.

In de vroegere Isidoruskerk in Nagele is nu een museum gevestigd.

In de vroegere Isidoruskerk in Nagele is nu een museum gevestigd. Foto: Anton Dommerholt

In de Noordoostpolder, meteen onder de gemeente De Fryske Marren, verrijst in de jaren vijftig op tien kilometer afstand van Urk een nieuw dorp: Nagele. Architecten van het zogeheten Nieuwe Bouwen ontwerpen voor het polderdorp woningen die zonder uitzondering een plat dak hebben. Aan de Ring krijgen onder meer vier kerkgebouwen een plek: rooms-katholiek, hervormd, gereformeerd en vrijgemaakt gereformeerd.