Waar is 'de plaats', waar Jacob in Genesis besluit te overnachten? | Leerhuis

‘Jacob bereikte de plaats waar hij ging overnachten, nam van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen.’ (Genesis 28:11)

Jacobs droom (1639) , door José de Ribera.

Jacobs droom (1639) , door José de Ribera. Beeld: Museo del Prado

De trouwe lezer van de Tora en natuurlijk ook van de Bijbel weet dat de Schrijver zich niet altijd stoort aan wat Zijn gelovige vindt van het taalgebruik van Zijn woord. De taalkundige schoonheden van literatuur zijn in Zijn Heilige Schrift nooit de eerste prioriteit. Integendeel. Het gaat bij G’ds woord niet om woord-esthetiek maar om de boodschap.

Nieuws

menu