Waarom wordt het Joodse Volk getroffen door zoveel vloeken van de Barmhartige Eeuwige?

De Joodse diaspora die al tweeduizend jaar duurt, is onderdeel van een G’ddelijke vloek. Waarom treft Hij de Joden zo? En wat levert het op?

An den Wassern Babylons, door Gebhard Fugel  (1863–1939).

An den Wassern Babylons, door Gebhard Fugel (1863–1939). Beeld: Wikimedia Commons

En al deze vloeken zullen op u komen en u vervolgen en u bereiken, totdat u verdelgd zult zijn; omdat u niet geluisterd hebt naar de stem van de Eeuwige, uw G’d in Zijn geboden in acht te nemen. En zij zullen u tot teken zijn en tot wonder, ook op uw nakomelingen tot in eeuwigheid. (Deuteronomium 28: 45,46)

Nieuws

menu