Was Marcus de eerste biograaf van Jezus?

De stelling van Britse nieuwtestamenticus Helen K. Bond dat de evangeliën behoren tot het genre van de antieke biografie lijkt een open deur. Maar zo vanzelfsprekend is die gedachte binnen de nieuwtestamentische wetenschap niet: lange tijd werd ervan uitgegaan dat de evangeliën een geheel eigen, uniek genre waren.

Marcus.

Marcus. Foto: Wellcome Library, London

Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw ontstond het besef dat de evangeliën wel degelijk gerekend kunnen worden tot het genre van de antieke biografie. In haar boek The First Biography of Jesus gaat ze na wat deze zienswijze voor de uitleg van het evangelie van Marcus betekent.

Nieuws

menu