Speciale werkgroepen moeten zorgen voor een heldere ambtsvisie in Protestantse Kerk in Nederland. En pas in 2023 zal de synode daarover een besluit nemen

De landelijke synode van de Protestantse Kerk zet zaterdag een nieuwe stap in het dossier van de ambtsvisie en de nieuwe ‘pastor’, die er op termijn moet komen. Werkgroepen gaan dat nu uitwerken, om zodoende voldoende draagvlak te creëren.

Het duurt nog tot april 2023 voor de discussie rond de ambten afgerond is.

Het duurt nog tot april 2023 voor de discussie rond de ambten afgerond is. Foto: Shutterstock

Het was half juni een historisch besluit. Het PKN-rapport over de ambtsvisie Geroepen en gezonden , werd door de landelijke kerkvergadering aangenomen. Unaniem, nog wel. Maar tegelijk zei de synode: deze ambtsvisie dient nog nader inhoudelijk doordacht en aangevuld te worden.

Nieuws

menu