Wie beslist er als het oordeel aan 'de goden' is? Is dat JHWH? | Leerhuis

Een volk van onderdrukten, bevrijd uit Egypte. Hoe blijven ze een gemeenschap in de grote wereld tussen de andere volken in? Bevrijd zijn is een ding, een samenleving vormen is nog weer wat anders. En een volk van God zijn, is nog weer heel wat anders.

Het boek Exodus gaat over meer dan alleen ‘de bevrijding uit Egypte’ en het thema ‘het verbond van God met Israël’.

Het boek Exodus gaat over meer dan alleen ‘de bevrijding uit Egypte’ en het thema ‘het verbond van God met Israël’.

Het boek Exodus geeft heel veel aandacht aan dat soort vragen. De bijbellezers van nu kijken meestal niet verder dan het thema ‘de bevrijding uit Egypte’ en het thema ‘het verbond van God met Israël’. Fundamenteel, zeker. Maar het boek Exodus besteedt veel meer ruimte aan twee thema’s die volgen: eerst de rechtsregels in hoofdstuk 21-23 die nodig zijn om een samenleving te bouwen en daarna vanaf hoofdstuk 25 alle aanwijzingen die nodig zijn om het tentheiligdom te bouwen, omdat JHWH temidden van zijn volk wil wonen (Ex. 25:8).

Nieuws

menu