Zichtbaar zijn als diaconie: in Drachten gaan ze binnenkort met een opgeknapte bouwkeet de wijken in. 'Wij willen midden in de samenleving staan. Ook op het terrein van armoedebestrijding'

Het was misschien wel de opvallendste conclusie in het deze week verschenen armoederapport. Kerken zijn te weinig zichtbaar als adres in de bestrijding van armoede. In Drachten gaan ze dat nu helemaal anders doen: met een bouwkeet.

Jan van der Leij en Ale Groen (grijze vest) bij de bouwkeet waarmee men straks de wijken in Drachten in wil gaan.

Jan van der Leij en Ale Groen (grijze vest) bij de bouwkeet waarmee men straks de wijken in Drachten in wil gaan. Foto: Jilmer Postma

In het rapport Gerechtigheid en barmhartigheid adviseren de onderzoekers kerken om zelf duidelijker te maken wat zij te bieden hebben. Dat gebeurt ook al op diverse plekken, zo is te lezen. ‘Kerken en diaconale organisaties zijn de afgelopen jaren langzaamaan steeds meer present in wijken. Zij werken outreachend . Dat wil zeggen: in plaats van af te wachten totdat mensen met een hulpvraag aankloppen, gaan betrokkenen eropaf en worden er verbindingen gelegd met mensen in de wijk.’

Nieuws

menu