Zijn rijken er vooral op gericht om hun rijkdom te houden, dan dienen ze de geldduivel | Essay

Anders dan we tegenwoordig gewend zijn, wordt in de Bijbel niet over armoede en rijkdom gesproken als het resultaat van een maatschappelijke of economische ordening. De rijkdom van sommigen en armoede van vele anderen zijn onontkoombare feiten, net als afstamming en geslacht dat zijn.

Keukeninterieur met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In een keuken bereiden twee keukenmeiden een feestmaal. Rechts op de achtergrond de rijke man met zijn gezin aan een banket, bij de deur zit Lazarus op de vloer. Het schilderij komt uit de periode 1610-1620. De kunstenaar is onbekend.

Keukeninterieur met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. In een keuken bereiden twee keukenmeiden een feestmaal. Rechts op de achtergrond de rijke man met zijn gezin aan een banket, bij de deur zit Lazarus op de vloer. Het schilderij komt uit de periode 1610-1620. De kunstenaar is onbekend. Beeld: Rijksmuseum

‘De HEER maakt arm en Hij maakt rijk’ (1 Sam. 2:7) en daar kan een mens niets aan veranderen. Een enkele keer wordt rijkdom in de Bijbel beschreven als beloning (vgl. 1 Kon. 3:13) en armoede als straf (Spr. 28:19). De slavernij in Egypte wordt gezien als onderdrukking (Ex. 3:7), maar niet als economische uitbuiting die Israëlieten arm maakt en Egyptenaren rijk.

Nieuws

menu