Zingen en koffiedrinken in de kerk kunnen weer, blijkt uit overleg tussen minister Grapperhaus en de kerken

De verwachting was er al na de persconferentie over versoepelingen van afgelopen vrijdag, maar na overleg tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is duidelijk dat de kerken terug gaan richting ‘normaal’ - zij het nog op anderhalve meter afstand.

Een mis in de Vituskerk in Hilversum. De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vroegen parochies en religieuze gemeenschappen om de liturgievieringen te beperken qua bezoekersaantallen tijdens de pandemie.

Een mis in de Vituskerk in Hilversum. De bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vroegen parochies en religieuze gemeenschappen om de liturgievieringen te beperken qua bezoekersaantallen tijdens de pandemie. Foto: ANP

De meest is het oog springende verruimingen zijn dat er weer zonder noemenswaardige beperkingen gezongen mag worden en dat er na afloop van de vieringen weer samen koffie kan worden gedronken. Ook geldt vanaf zaterdag geen maximum meer voor het aantal mensen dat tegelijkertijd in de kerk is, zolang er maar anderhalve meter afstand kan worden bewaard. ‘Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald’, schrijft het CIO in een woensdagavond gepubliceerd advies.

Mondkapjes

Mondkapjes hoeven nauwelijks meer op, maar kunnen nog niet thuis worden gelaten: op plekken waar het moeilijk is om afstand te bewaren moeten ze nog wel worden gedragen. Het CIO geeft te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen en de sanitaire voorzieningen als voorbeeld.

Over het zingen geeft het CIO aan dat het ‘dringende advies om niet te zingen, te schreeuwen of blaasinstrumenten te bespelen‘ vervalt. Maar dat betekent niet automatisch dat zondag weer in alle kerken uit volle borst kon worden gezongen. Het samenwerkingsverband adviseert om ‘rekening te houden met de concrete omstandigheden in het (kerk)gebouw waar de kerkdienst plaatsvindt’. Daarbij gaat het om de omvang en hoogte van de kerkruimte, de ventilatiemogelijkheden in de kerk, de locatie van de zitplaatsen, het aantal kerkgangers en de duur van de (samen)zang.

Samenwerkingsverband

Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en twee Joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. Heel concreet is het woensdag gepubliceerde advies nog niet -zeker niet als het aankomt op wanneer er wel en wanneer er niet kan worden gezongen. De verwachting is dat kerkgenootschappen zelf met duidelijkere adviezen zullen op dat vlak komen. De Protestantse Kerk bijvoorbeeld komt vermoedelijk donderdag met een bericht over de mogelijkheden.

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) kwamen als enige kerkgenootschap eerder deze week al met een advies, vooruitlopend op het gesprek tussen het CIO en minister Grapperhaus. Zij hanteerden daarbij het uitgangspunt ‘alles mag wat op anderhalve meter kan’. Dat lijkt met dit CIO-advies inderdaad stand te houden.

Basisregels blijven van kracht

De versoepelingen betekenen niet dat alle maatregelen overboord kunnen, benadrukt het CIO in het advies: de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten) blijven van kracht, voorafgaande reservering en registratie zijn nog altijd nodig en bij de ingang vindt een gezondheidscheck plaats. Ook moeten kerken nog blijven voorzien in desinfecterende handgel en gelegenheid bieden om handen te wassen.