Zoeken naar antwoorden, respect houden voor ‘het mysterie’ | Boekrecensie

In gesprek zijn met klassieke, of in elk geval richtinggevende teksten uit de christelijke traditie, kan je helpen bij geloofsvragen. Dat is gedachte van het boek Klimijzers, dat ook laat zien hoe dit werkt.

Beleving en ervaring staan in het centrum van ons levensbesef, ook in kerken.

Beleving en ervaring staan in het centrum van ons levensbesef, ook in kerken.

Idealiter is de zomerperiode een tijd van herbronning. Dat klinkt meteen een beetje verheven, want we willen ook gewoon rust en ‘even wat anders’. Maar rust ontstaat niet in het luchtledige. Die vind je juist ‘ergens’. Je stemt je af op een andere ‘manier van zijn’, er verschuift iets in je levensbesef. Dat kan zomaar gebeuren als je je openstelt voor een gedachte of een overweging uit de christelijke traditie. Een boek van Anselm Grün mee op vakantie, bijvoorbeeld, of een boek met persoonlijke notities en ervaringen van Tish Warren – en je komt wellicht toch een beetje anders thuis dan dat je vertrokken was.

Nieuws

menu