Gemeenteleden van PKN Dokkum-Aalsum-Wetzens maken zich zorgen over de financiële toekomst nu kerkgebouw De Fontein wordt verkocht

De Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetzens zal in grote financiële problemen komen. Daarvoor waarschuwen bezorgde gemeenteleden, maar zij vinden geen gehoor bij de kerkenraad.

De Fontein in Dokkum.

De Fontein in Dokkum. Foto: Marcel van Kammen

Om begrotingstekorten het hoofd te bieden, heeft de kerkenraad besloten om de kerk De Fontein te verkopen en te kiezen voor De Herberg in combinatie met de Grote Kerk. Tien gemeenteleden zijn echter ‘ernstig bezorgd’ dat dit besluit de financiële problemen eerder zullen vergroten dan verkleinen.