Zorgen over voortijdig vertrek EU-religiegezant Christos Stylianides

De vreugde rondom de benoeming van christendemocraat Christos Stylianides (63) tot religiegezant van de Europese Unie in mei dit jaar is van zeer korte duur. Deze week maakte hij bekend aan de slag te gaan voor de Griekse overheid.

Christos Stylianides (midden) die maar kort de functie van religiegezant heeft vervuld.

Christos Stylianides (midden) die maar kort de functie van religiegezant heeft vervuld. Foto: EPA

Toen Stylianides - net voor de zomer - de rol van Speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging buiten de Europese Unie op zich nam voelde hij zich vereerd en benoemde hij het grote belang van de taak. Maar nu vertrekt hij. Tot teleurstelling van onder meer Open Doors en Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie), die samen met zijn collega Carlo Fidanza als covoorzitters van de Intergroep Godsdienstvrijheid in het Europees Parlement fungeert.

Snel een opvolger

,,We zijn teleurgesteld dat Christos Stylianides heeft besloten een andere rol op zich te nemen en de functie van speciale gezant weer vacant te maken. We dringen er bij de Europese Commissie op aan zo snel mogelijk naar een opvolger te zoeken”, aldus Van Dalen.

Religieuze vrijheid staat wereldwijd steeds meer onder druk, aldus de Intergroep Godsdienstvrijheid. Van Dalen: ,,Uit berichten van ngo’s blijkt jaar na jaar dat geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden toeneemt. We horen nu ook schokkende verhalen uit Afghanistan. Het is cruciaal dat we staan voor vrijheid van godsdienst in de hele wereld.”

Inperkingen

Directeur Maarten Dees van Stichting Open Doos, betreurt ook het snelle vertrek van de Cyprioot. ,,Bij zijn benoeming gaven wij aan dat er veel urgente zaken waren waar hij mee bezig kon gaan. Bijvoorbeeld het extreme geweld in Sub-Sahara Afrika, en moslims en christenen die slachtoffer zijn van een radicaal-nationalistische agenda in India. En we daagden hem uit om inperkingen van vrijheid van religie en levensovertuiging bij naam te benoemen.”

De afgelopen maanden zag Open Doors wat voorzichtige verkenningen. ,,Dat is nu abrupt tot stilstand gekomen. Als we om ons heen kijken is de urgentie alleen maar toegenomen: schrijnende misstanden zoals in China en Iran gaan maar door en in Afghanistan is geloofsvrijheid onder de taliban helemaal ver te zoeken. Het kan toch niet dat de EU dit wezenlijke onderwerp laat liggen.”

Open Doors hoopt dat de EU de urgentie inziet. ,,De argumentatie voor de positie van religiegezant is volstrekt duidelijk, een nieuwe benoeming moet snel plaatsvinden. Mocht de Europese Commissie om kandidaten verlegen zitten, dan doen we graag een suggestie.”