Beste lezer: Vernieuwen en stoppen, waarden en fouten

Betrouwbaarheid is een belangrijke waarde in de journalistiek. Ook in het redactiestijlboek, waarin grondslag, beginselen en werkafspraken van het Friesch Dagblad zijn vastgelegd, is het een kernwoord. Lezers moeten ervan op aan kunnen dat wat in de krant staat, overdacht en gecheckt is, dat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden, dat koppen en inleidingen in de pas lopen met de inhoud van het stuk, enzovoorts.

Dat verandert niet nu de uitingsvorm van de krant langzaam verschuift van papier naar digitaal. De vorm verandert wel. Internet schept de mogelijkheid om een veel groter publiek te bereiken, mits journalisten de nieuwe kneepjes van het vak leren beheersen. Slim de goede woorden gebruiken die mensen kiezen als zoekterm, je publiek op een mooi verhaal attenderen via de sociale media: het hoort tot de hedendaagse journalistieke gereedschapskist.

Volgende week gaat de redactie op cursus om zich hier verder in te bekwamen. Komende maand beogen we de website te vernieuwen – daarover binnenkort meer – en dat levert op de werkvloer onvermoede vragen op. Een kop als ‘Het kruis; waarom kon God ons niet vergeven zonder Zijn Zoon te laten sterven?’ zal voor de meeste abonnees op de papieren krant weinig geheimzinnigs bevatten.

Lees ook: Beste lezer: Minder fouten en nog meer verhalen in het Friesch Dagblad

Maar online, met veel lezers die de achtergrond van krant en Bijbel niet kennen, is misschien iets laagdrempeligers nodig. ‘Pasen: was een kruisdood nou echt nodig?’ Of is dat dan weer te plat? En is dat opgelost met de aanvulling ‘Theoloog John Stott meent van wel’ of wordt het dan te lang? Voor de krant wel, maar voor online niet. Weer een stapje gezet.

Fris briesje

Zulke gesprekjes over vorm en inhoud, over te moeilijk of te veel jip-en-janneketaal, zijn een fris briesje door routines en ingesleten patronen. Een briesje dat gepaard gaat met een zekere gretigheid, want we willen precies weten waarom een verhaal soms opeens gaat vliegen.

Hoe belandde een verhaal van Niek van der Molen opeens in het programma van Arjen Lubach? Daarover leren we steeds meer

Ellen Stikkelbroeck had vorig jaar een uitstekend interview met Sieneke Goorhuis – maar we hebben vaker uitstekende interviews; waarom scoorde juist dít stuk zo ontzettend veel meer lezers dan gemiddeld? En hoe belandde een verhaal van Niek van der Molen opeens in het programma van Arjen Lubach? Daarover leren we steeds meer en daar spelen we steeds beter op in.

Twee weken geleden bracht het live blog over de Tweede Kamerverkiezingen enorm veel verkeer op gang naar de FD-website; 33.000 views is een veelvoud van het aantal abonnees. Het was een productie waar veel collega’s aan meewerkten door vanuit ‘hun’ stembureau een bijdrage te leveren in woord en beeld en dat digitaal redacteur Mark Vallinga mooi aan elkaar smeedde, tot diep in de nacht.

Het Goede Leven

Andersom weten kwalitatief hoogstaande verhalen en producten soms ook juist moeilijk hun weg naar een breed publiek te vinden. Dat bleek het geval bij Het Goede Leven. Een prachtig magazine en een website met een rijke aanvoer van sterke opiniestukken en columns en verdiepende verhalen, maar het aantal abonnees bleef achter bij wat nodig is om kostendekkend te kunnen draaien. De uitgave wordt deze maand na ampel beraad gestaakt.

In de zoektocht naar wat online wel en niet werkt, en hoe, en waarom, blijven we wel de journalistiek bedrijven op de manier die ons kenmerkt

In die zoektocht naar wat online wel en niet werkt, en hoe, en waarom, blijven we wel de journalistiek bedrijven op de manier die het Friesch Dagblad kenmerkt: eigenzinnig, christelijk, interessant en relevant voor een breed publiek. Met inachtneming van de grondregels van het ambacht.

Soms gaat het mis

Soms gaat dat mis. Afgelopen week bleek een opiniestuk van de 50PLUS-fractievoorzitter in Provinciale Staten vier passages te bevatten die letterlijk overgenomen waren uit een stuk in De Correspondent. Plagiaat schaadt de reputatie van de krant en is op deze redactie reden voor een ernstige berisping; bij herhaling volgt ontslag.

Ook bij gastschrijvers gaan we ervan uit dat ze de principes van originaliteit, betrouwbaarheid en, bij het citeren uit andermans werk, bronvermelding in acht nemen. Al is er geen sprake van kwade opzet, van gekozen politici mag grotere zorgvuldigheid worden verwacht.

Nieuws

Meest gelezen

menu