41 (veelal grote) melkveehouderijen met 500 miljoen kilo melk verlaten FrieslandCampina, vaak om aanpassing ledenfinanciering

Het afgelopen jaar zijn 41 boeren van zuivelbedrijf FrieslandCampina overgestapt naar een andere melkafnemer. Voor veel van hen is de nieuwe ledenfinanciering ongunstig, aldus Dutch Milk Foundation (DMF).

Zuivelbedrijf FrieslandCampina ziet 41 boeren vertrekken.

Zuivelbedrijf FrieslandCampina ziet 41 boeren vertrekken.

Bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008 werd afgesproken dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derde partijen komt. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is via een vertrekregeling. Die moet leden-melkveehouders bewegen over te stappen naar andere melkkopers in Nederland. Boeren krijgen via die regeling een vertrekpremie van vijf euro per honderd kilo. De DMF geeft daar uitvoer aan.

Nieuws

Meest gelezen