41 (veelal grote) melkveehouderijen met 500 miljoen kilo melk verlaten FrieslandCampina, vaak om aanpassing ledenfinanciering

Het afgelopen jaar zijn 41 boeren van zuivelbedrijf FrieslandCampina overgestapt naar een andere melkafnemer. Voor veel van hen is de nieuwe ledenfinanciering ongunstig, aldus Dutch Milk Foundation (DMF).

Zuivelbedrijf FrieslandCampina ziet 41 boeren vertrekken.

Zuivelbedrijf FrieslandCampina ziet 41 boeren vertrekken.

Bij de fusie tussen Friesland Foods en Campina in 2008 werd afgesproken dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derde partijen komt. Een van de manieren waarop dat gebeurt, is via een vertrekregeling. Die moet leden-melkveehouders bewegen over te stappen naar andere melkkopers in Nederland. Boeren krijgen via die regeling een vertrekpremie van vijf euro per honderd kilo. De DMF geeft daar uitvoer aan.

512 miljoen kilo melk

Tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021 vroegen 55 boeren een vertrekpremie aan. Daarvan werden er 41 toegewezen. Elf worden nog behandeld, en één werd afgewezen. De 41 boeren zijn samen goed voor 512 miljoen kilo melk. FrieslandCampina heeft een kleine 17.000 leden, van wie 11.000 melkveehouders, samen goed voor 10 miljard kilo melk.

De afgelopen twaalf jaar werden in totaal 439 aanvragen goedgekeurd. Rob Hessing, ambtelijk secretaris van DMF, noemt 41 een ,,redelijk aanzienlijk aantal. Vorig jaar waren er elf, maar het jaar daarvoor meer dan tweehonderd. Het verschilt heel sterk per jaar.”

Ledenfinanciering ongunstig

Volgens Hessing is voor veel boeren de nieuwe ledenfinanciering een reden om weg te gaan. Een belangrijke aanpassing is dat vanaf volgend jaar boeren voor elke honderd kilo jaarlijks te leveren melk, acht euro aan certificaten in het concern moeten hebben. ,,Dat pakt niet voor iedere boer gunstig uit”, aldus Hessing. Onder de vertrekkende bedrijven, zitten volgens hem vooral veel grotere bedrijven. De melkveehouders komen vooral uit het noorden van het land, waar ook relatief veel melkveehouders zitten.

Wat volgens de DMF verder opvalt, is dat het aantal bedrijven waarnaar de boeren vertrekken diverser is dan een paar jaar geleden. Voorheen verlieten boeren FrieslandCampina vooral voor concurrent A-Ware. ,,Maar nu zijn er een stuk of zes ondernemingen waar ze naartoe gaan.”