Fries gesproken woord in de rechtszaal moet eindelijk in het Fries worden vastgelegd in proces-verbaal: de FNP stelt het rijk in gebreke

Het Friese gesproken woord in de rechtszaal moet eindelijk ook in het Fries worden vastgelegd in het proces-verbaal. Daarop wijst de FNP, die de Nederlandse regering per brief in gebreke stelt.

Hamer van de voorzitter van de rechtbank.

Hamer van de voorzitter van de rechtbank. Foto: ANP

In 2014 is in de Wet gebruik Friese taal vastgelegd dat wanneer mensen in de rechtszaal Fries praten, hun woorden in het Fries moeten worden opgenomen in het proces-verbaal. Die nieuwe regel zou uiterlijk vijf jaar na dato de standaard moeten zijn, maar intussen is dat nog steeds niet het geval. Het rijk blijft daarom sinds 1 januari 2019 in gebreke, stelt de FNP-Statenfractie.

Nieuws

menu