Dit artikel is vandaag gratis

Dit is de kaatsagenda voor 2022

De kaatsbond heeft het wedstrijdprogramma voor het seizoen 2022 bekend gemaakt Foto: ANP

Exmorra, Wommels, Dokkum en Balk zijn dit jaar nieuw op het wedstrijdprogramma van de heren hoofdklassers. Dat blijkt uit de wedstrijdagenda die de kaatsbond bekend gemaakt heeft.

Keatsferiening Wommels, dat dit jaar het 125-jarig bestaan viert, heeft zaterdag 21 mei de organisatie in handen van een uitnodigingswedstrijd voor heren hoofdklassers. In Wommels vindt zaterdag 25 juni ook de damesbond plaats.


1-5-2022 10:00 Heren Hoofdklasse Afdeling Nije Kriich Weidum
8-5-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Jan Bogtstra Franeker
15-5-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt VvV Sjirk de Wal Dronryp
21-5-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt kf Wommels Wommels
22-5-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KF St.-Anne / Drie Spul Is Út St.-Annaparochie
26-5-2022 10:00 Heren Hoofdklasse Afdeling VvV Tzummarum Tzummarum
29-5-2022 12:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt V.v.V. Menaem Menaam
6-6-2022 9:00 Heren Hoofdklasse Afdeling NK KNKB Franeker
12-6-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt kc de boer stiens
18-6-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Cannegieter Balk
19-6-2022 12:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
25-6-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt VVV Concordia Holwerd
26-6-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Berlikum Berltsum
2-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Exmorra Exmorra
3-7-2022 12:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Eendracht Harlingen
8-7-2022 15:30 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pompebledden Heerenveen
10-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Bolsward Bolsward
16-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Makkum Makkum
17-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt LKC Sonnenborgh Leeuwarden
18-7-2022 10:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten onbeperkt KV Makkum Makkum
20-7-2022 15:30 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Minnertsga Minnertsga
23-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens
24-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt OG Huizum Huizum
28-7-2022 17:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Jan Bogstra Franeker Keatsoff P.C.
30-7-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum
31-7-2022 12:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Willem Westra Arum
3-8-2022 09:30 Heren Hoofdklasse Vrije fomratie beperkt 16p. PC Franeker
7-8-2022 12:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pim Mulier Witmarsum
20-8-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Oostergo Dokkum
21-8-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt de Helfrichs Kimswerd
27-8-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt OKK Beetgum Bitgum
28-8-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt OKK Beetgum Bitgum
4-9-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Jan Reitsma Pingjum
11-9-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Vrije formatie beperkt kv Foarut Marsum
18-9-2022 11:00 Heren Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt LKC Sonnenborgh Leeuwarden27-4-2022 10:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt VVV Concordia Holwerd
8-5-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt KV It Wetterlan Grou
15-5-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum
21-5-2022 10:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten beperkt KV Berlikum Berltsum
22-5-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt KV Minnertsga Minnertsga
29-5-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt k.f. Húns-Leons Húns
12-6-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt VvV Sjirk de Wal Dronryp
19-6-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt kv Winsum Winsum
25-6-2022 11:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt Keatsebal Winaam
26-6-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Kf Itens e.o. Itens
3-7-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Pieter Jellema Peins
6-7-2022 16:30 Heren 1e klasse vrije formatie onbeperkt (geen ranking) v.v.v. Wier Wier
10-7-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt kc de boer stiens
16-7-2022 11:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt KF St.-Anne / Drie Spul Is Út St.-Annaparochie
17-7-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt KF Wommels Wommels
23-7-2022 11:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt OKK Beetgum Bitgum
24-7-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt Nije Kriich Weidum
30-7-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt k.f. de Trochsetters Ee
31-7-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt KV Sla-Raak Ingelum
7-8-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt KV de Kolk Oude bildtzijl
20-8-2022 11:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt KV Klaine Izak Vrouwenparochie
21-8-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt KV Makkum Makkum
27-8-2022 10:00 Heren 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt KV Achlum Achlum
28-8-2022 11:00 Heren 1e klasse Vrije formatie beperkt V.v.V. Menaem Menaam
4-9-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt kv Jan Reitsma Reduzum
11-9-2022 10:00 Heren 1e klasse Vrije formatie onbeperkt KF Jacob Klaver Mantgum Lytse PC15-5-2022 11:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt KF Easterein Easterein
22-5-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt KV Minnertsga Minnertsga
29-5-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt Jan Reitsma Pingjum
12-6-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum
19-6-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt De Wâldklappers Tytsjerk
26-6-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt KF Reahus-Turns Reahus
3-7-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt OKK Beetgum Beetgum
24-7-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt Nut en Nocht Damwald
30-7-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt In Nij Begjin Hijum/Feinsum
31-7-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt KV Sla-Raak Ingelum
28-8-2022 10:00 Heren 2e klasse Vrije formatie onbeperkt V.v.V. Menaem Menaam10-7-2022 10:00 SENIOREN Afdeling Vvv klaas mug Ried7-5-2022 10:00 Heren junioren Afdeling Pieter Jellema Peins
13-5-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten beperkt k.v. Bolsward k.v. Bolsward
20-5-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten beperkt kv Jan Reitsma Reduzum
4-6-2022 10:00 Heren junioren Afdeling NK KNKB Franeker
10-6-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten beperkt Kf de Boppeslach Hommerts
17-6-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten beperkt kv Makkum Makkum
24-6-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten beperkt V.v.V. Menaem Menaam
9-7-2022 10:00 Heren junioren Afdeling KF Easterein Easterein Jong Feinte Partij
29-7-2022 16:30 Heren junioren Door elkaar loten Finale PC Franeker1-5-2022 10:00 Heren 35+ Door elkaar loten onbeperkt KV Minnertsga Minnertsga
5-6-2022 10:00 Heren 35+ Door elkaar loten onbeperkt Vvv klaas mug Ried
19-6-2022 11:00 Heren 35+ Vrije formatie onbeperkt Set Troch Spannum
25-6-2022 11:00 Heren 35+ Afdeling KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens
16-7-2022 10:00 Heren 35+ Afdeling NK Onder Ons Easterlittens
24-7-2022 10:00 Heren 35+ Door elkaar loten onbeperkt KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
28-8-2022 11:00 Heren 35+ Door elkaar loten onbeperkt KV Makkum Makkum24-4-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse Kv Reitsje Him Hurdegaryp
1-5-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse k.v. Sparta Burgwerd
7-5-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KV Berlikum Berltsum
14-5-2022 11:00 Heren 50+ Door elkaar loten + herkansing Melle Veenstra Hilversum
22-5-2022 10:00 Heren 50+ Door elkaar loten + herkansing KV Ontspanning Schingen-Slappeterp
26-5-2022 11:00 Heren 50+ A- en B-klasse Pompebledden Heerenveen
29-5-2022 10:00 Heren 50+ Door elkaar loten + herkansing KV Eendracht Harlingen
5-6-2022 10:00 Heren 50+ Vrije formatie + herkansing KF Wommels Wommels
9-6-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse kc de boer stiens
12-6-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse Pim Mulier Witmarsum
25-6-2022 10:00 Heren 50+ Afdeling + door elkaar loten Kf Boazum Boazum
3-7-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse kf De Lege Geaen Goaiingea
9-7-2022 10:00 Heren 50+ Afdeling NK Wez Wiz Tsjom Tzum
16-7-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse De Oorsprong Sint Nicolaasga-Joure
24-7-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
27-7-2022 10:00 Heren 50+ A-, B-klasse & C-klasse KV Cannegieter Balk
30-7-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KF Hâld Moed Jorwert
6-8-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KF St. -Anne/Drie Spul is Út St.- Annaparaochie
13-8-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse kv Foarut Marsum
20-8-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse Jan Bogtstra Franeker
28-8-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KV Makkum Makkum
3-9-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KV trynwalden Oenkerk
10-9-2022 10:00 Heren 50+ A- en B-klasse KC Goutum Goutum1-5-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Minnertsga Minnertsga
7-5-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Afdeling Jan Bogtstra Franeker
8-5-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Wez Wiz Tzum Tzum
14-5-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV trynwalden Oenkerk
15-5-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV SMI Wjelsryp
22-5-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Berlikum Berltsum
26-5-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Afdeling VvV Sjirk de Wal Dronryp
28-5-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt V.v.V. Menaem Menaam
5-6-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KF Hâld Moed Jorwert
10-6-2022 16:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt kc de boer stiens
12-6-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie onbeperkt Nije Kriich Weidum
18-6-2022 14:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Cannegieter Balk
19-6-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
25-6-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Afdeling NK KF Wommels Wommels
10-7-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt de Helfrichs Kimswerd
8-7-2022 14:30 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Bolsward Bolsward
16-7-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Makkum Makkum
17-7-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Winsum Winsum
18-7-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten onbeperkt - alle niveau’s KV Makkum Makkum
20-7-2022 15:30 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Minnertsga Minnertsga
23-7-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens
24-7-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt OG Huizum Huizum
30-7-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum
31-7-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Willem Westra Arum
7-8-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt Pim Mulier Witmarsum
13-8-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt kv Eendracht Harlingen
14-8-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KF St.-Anne / Drie Spul Is Út St.-Annaparochie
18-8-2022 17:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 4 partuur KF Easterein Easterein Keatsoff dames pc
21-8-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KF Wommels Wommels Generale PC
24-8-2022 10:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt 12 partuur Nije Kriich Weidum
27-8-2022 12:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt OKK Beetgum Bitgum
28-8-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt It Wetterlan Grou
4-9-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt KV Yne Lijte Folsgare
10-9-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt kv Foarut Marsum
18-9-2022 11:00 Dames Hoofdklasse Door elkaar loten beperkt LKC Sonnenborgh Leeuwarden1-5-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing Kf Boazum Boazum
8-5-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
14-5-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing k.v. Thomas Prins Paesens
15-5-2021 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing kf De Lege Geaen Goaiingea
22-5-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing KV Berlikum Berltsum
28-5-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing It Wetterlân Grou
5-6-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing KV Eendracht Harlingen
12-6-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing KvReitsje Him Hurdegaryp
19-6-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing KV Ontspanning Schingen-Slappeterp
10-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing de Helfrichs Kimswerd
16-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing K.F. It Partoer Jelsum Kornjum Britsum
17-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing KV Winsum Winsum
23-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing De Oorsprong Sint Nicolaasga-Joure
24-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing v.v.v. Menaem Menaam
30-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing KV Jan Reitsma Pingjum
31-7-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing Pieter Jellema Peins
7-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing VvV Sjirk de Wal Dronryp
13-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing KC Goutum Goutum
14-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt Vvv klaas mug Ried
20-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten + herkansing De Pripper Workum
21-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing Jan Bogtstra Franeker
27-8-2022 10:00 Dames 1e klasse Door elkaar loten onbeperkt + herkansing KV achlum Achlum
28-8-2022 11:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing Pompebledden Heerenveen
4-9-2022 10:00 Dames 1e klasse Vrije formatie onbeperkt + herkansing kv Jan Reitsma Reduzum20-5-2022 16:30 Dames junioren Door elkaar loten beperkt kv Jan Reitsma Reduzum
10-6-2022 16:30 Dames junioren Door elkaar loten beperkt Kf de Boppeslach Hommerts
17-6-2022 16:30 Dames junioren Door elkaar loten beperkt kv Makkum Makkum
24-6-2022 16:30 Dames junioren Door elkaar loten beperkt V.v.V. Menaem Menaam
2-7-2022 10:00 Dames junioren Afdeling KF Jacob Klaver Mantgum Jong Famme Partij
n.t.b. 16:30 Dames junioren Door elkaar loten beperkt (Finale) n.t.b. n.t.b.1-5-2022 10:00 Dames 35+ Door elkaar loten onbeperkt KV Minnertsga Minnertsga
16-7-2022 10:00 Dames 35+ Afdeling NK Onder Ons Easterlittens
25-6-2022 11:00 Dames 35+ Afdeling KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens1-5-2022 10:00 Jongens Door elkaar loten + herkansing Wez-Wis de Lege Geaen Raerd Raerd
8-5-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse De trije doarpen Oosternijkerk
15-5-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse OG Huizum Huizum
22-5-2022 10:00 Jongens Afdeling + opstap VVV Concordia Holwerd
29-5-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse Us Keatsen Akkrum
5-6-2022 10:00 Jongens Afdeling + opstap Jan Reitsma Pingjum
11-6-2022 10:00 Jongens Afdeling NK de Helfrichs Kimswerd
19-6-2022 11:00 Jongens A- en B-klasse KF Easterein Easterein
26-6-2022 10:00 Jongens Vrije formatie + herkansing Willem Westra Arum
1-7-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse ZACHTE BAL LKC Sonnenborgh Leeuwarden Burmania partij Klassieker - Jongens afdelingspartij op Oldehove terrein (samenwerking met horeca straatkaatsen)
3-7-2022 10:00 Jongens Afdeling v.v.v. Wier Wier
10-7-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse KV Het Noorden Westhoek
15-7-2022 14:00 Jongens Uitnodiging KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum Takomstpartij
17-7-2022 09:00 Jongens Afdeling + opstap KV Makkum Makkum
30-7-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse KV Foarut Marssum
6-8-2022 10:00 Jongens Afdeling + opstap Pim Mulier Witmarsum
7-8-2022 10:00 Jongens Afdeling Jan Bogtstra Franeker
10-8-2022 09:00 Jongens Afdeling KF Wommels Wommels Freule
14-8-2022 10:00 Jongens Vrije formatie zonder herkansing VvV Sjirk de Wal Dronryp
17-8-2022 12:00 Jongens Afdeling Twa Doarpen Jellum-Beers Revanche-Freule
21-8-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse Pompebledden Heerenveen
28-8-2022 10:00 Jongens A- en B-klasse KV Yne Lijte Folsgare1-5-2022 10:00 Meisjes Door elkaar loten + herkansing OKK Beetgum Bitgum
8-5-2022 10:00 Meisjes Door elkaar loten + herkansing Bolsward Bolsward
15-5-2022 10:00 Meisjes A- en B-klasse KV Exmorra Exmorra
22-5-2022 10:00 Meisjes Afdeling + opstap Wez-Wis de Lege Geaen Raerd Raerd
29-5-2022 10:00 Meisjes A- en B-klasse kf De Lege Geaen Goaiingea
4-6-2022 10:00 Meisjes Afdeling + opstap kv nye moed Ijlst
11-6-2022 10:00 Meisjes Afdeling NK VvV Sjirk de Wal Dronryp
19-6-2022 10:00 Meisjes A- en B-klasse OG Huizum Huizum
26-6-2022 10:00 Meisjes Vrije formatie + herkansing KV Nije Kriich Weidum
3-7-2022 10:00 Meisjes A- en B-klasse Klaas Boorsma Zweins
9-7-2022 10:00 Meisjes A- en B klasse Lyts Begjin Driezum
15-7-2022 14:00 Meisjes Uitnodiging KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum Takomstpartij
17-7-2022 10:00 Meisjes Afdeling + opstap kc de boer stiens
31-07-2022 10:00 Meisjes Afdeling + opstap V.v.V Menaem Menaam
6-8-2022 10:00 Meisjes Afdeling Ald-Meiers Hitzum Ald-Meiers
13-8-2022 10:00 Meisjes Afdeling SV Longerhouw-Schettens Schettens-Longerhouw Revanch-Ald Meiers
21-8-2022 10:00 Meisjes Vrije formatie + herkansing VVV Concordia Holwerd
28-8-2022 10:00 Meisjes A- en B-klasse Nut en Nocht Damwald1-5-2022 10:00 Schooljongens Door elkaar loten + herkansing LKC Sonnenborgh Leeuwarden
8-5-2022 10:00 Schooljongens Afdeling + opstap Willem Westra Arum
15-5-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse K.V. de Lytse Stuit Scharnegoutum
22-5-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV Hallum Hallum
29-5-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse Us Keatsen Akkrum
4-6-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV Meiinoar-Ien Lollum-Waaksens
12-6-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV De Kolk Oude bildtzijl
19-6-2022 10:00 Schooljongens Afdeling + opstap kv Foarut Marsum
25-6-2022 10:00 Schooljongens Afdeling NK KV It Wetterlan Grou
3-7-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse 3-tallen Jan Bogtstra Franeker
9-7-2022 10:00 Schooljongens Door elkaar loten + herkansing KV Eendracht Harlingen
16-7-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV Achlum Achlum
24-7-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV Exmorra Exmorra
6-8-2022 10:00 Schooljongens Vrije formatie + herkansing VvV Sjirk de Wal Dronryp
14-8-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse kc de boer stiens
21-8-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse KV Bolsward KV Bolsward
28-8-2022 10:00 Schooljongens A- en B-klasse Onder Ons Easterlittens1-5-2022 10:00 Schoolmeisjes Door elkaar loten + herkansing KV Hallum Hallum
8-5-2022 10:00 Schoolmeisjes Afdeling + opstap Willem Westra Arum
15-5-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse K.V. de Lytse Stuit Scharnegoutum
22-5-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse Keatsebal Winaam
29-5-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse kf De Lege Geaen Goaiingea
4-6-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse k.v. Thomas Prins Paesens
12-6-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse K.F de Twa doarpen Wiuwert-Britswert
19-6-2022 10:00 Schoolmeisjes Afdeling + opstap KF St.-Anne / Drie Spul Is Út St.-Annaparochie
25-6-2022 10:00 Schoolmeisjes Afdeling NK KV Makkum Makkum
3-7-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse S.F. Deinum Deinum
9-7-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse Kf us nocht Blije
17-7-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse KV Pim Mulier Witmarsum
24-7-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse Bolsward Bolsward
7-8-2022 10:00 Schoolmeisjes Vrije formatie + herkansing KV Willem Westra Arum
13-8-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse KV De Eendracht Hitzum
20-8-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse KF Reahus-Turns Reahus
28-8-2022 10:00 Schoolmeisjes A- en B-klasse Onder Ons Easterlittens1-5-2022 10:00 Pupillen jongens Door elkaar loten + herkansing V.v.V. Menaem Menaam
8-5-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KF Easterwierrum Easterwierrum
15-5-2022 10:00 Pupillen jongens Afdeling + opstap Nije Kriich Weidum
22-5-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse kc de boer stiens
29-5-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV Makkum Makkum
4-6-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens
11-6-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse Wez Wis Tsjom Tzum Prinsenpartij
19-6-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KF St.-Anne / Drie Spul Is Út St.-Annaparochie
26-6-2022 10:00 Pupillen jongens Afdeling + opstap KV Sla-Raak Ingelum
2-7-2022 10:00 Pupillen jongens Afdeling - NK KV Minnertsga Minnertsga
10-7-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV Cannegieter Balk
16-7-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV Berlikum Berltsum
23-7-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV de Trochsetters Ee
6-8-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse De Boppeslach Hommerts
14-8-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse KV Klaas Thomas Anjum
20-8-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse kv Jan Reitsma Reduzum
28-8-2022 10:00 Pupillen jongens A- en B-klasse k.f. Húns-Leons Húns1-5-2022 10:00 Pupillen meisjes Door elkaar loten + herkansing K.F. It Partoer Jelsum Kornjum Britsum
8-5-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse Pim Mulier Witmarsum
15-5-2022 10:00 Pupillen meisjes Afdeling + opstap KV Het Centrum Aldeleie
22-5-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse kc de boer stiens
29-5-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Makkum Makkum
4-6-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens
11-6-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse Wez Wis Tsjom Tzum Prinsessenpartij
19-6-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV De Eendracht Hitzum
26-6-2022 10:00 Pupillen meisjes Afdeling + opstap KV De Twa Doarpen/ D.I.O.S. Sexbierum
2-7-2022 10:00 Pupillen meisjes Afdeling - NK Keatsebal Winaam Wijnaldum
10-7-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Cannegieter Balk
16-7-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Berlikum Berltsum
24-7-2022. 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse VvV Sjirk de Wal Dronryp
7-8-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse v.v.v. Wier Wier
14-8-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse Klaas Boorsma Zweins
20-8-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Pim Mulier Witmarsum
27-8-2022 10:00 Pupillen meisjes A- en B-klasse KV Oostergo Dokkum1-5-2021 10:00 Welpen jongens Door elkaar loten + herkansing KV Y’ne Flecht Ysbrechtum
8-5-2022 10:00 Welpen jongens Afdeling + opstap VvV Tzummarum Tzummarum
15-5-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
22-5-2022 10:00 Welpen jongens Afdeling + opstap K.V. Jan Zeinstra Herbaijum
29-5-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KV Klaas Thomas Anjum
4-6-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KF Wommels Wommels
12-6-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse Set Troch Spannum
19-6-2022 10:00 Welpen jongens Afdeling + opstap KV Irnsum Jirnsum
25-6-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse Jan Bogtstra Franeker
9-7-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KV Oostergo Dokkum
16-7-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse Sla Raek Broeksterwâld
24-7-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse kv het Oosten Wergea
6-8-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse De Boppeslach Hommerts
13 08-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse LKC Sonnenborgh Leeuwarden
21-8-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KF Jacob Klaver Mantgum
27-8-2022 10:00 Welpen jongens A- en B-klasse KF Baerd Baard1-5-2022 10:00 Welpen meisjes Door elkaar loten + herkansing kaatsvereniging Sneek Sneek
8-5-2022 10:00 Welpen meisjes Afdeling + opstap VvV Tzummarum Tzummarum
15-5-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KV Het Noorden Sint Jacobiparochie
22-5-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse Kf Itens e.o. Itens
29-5-2022 10:00 Welpen meisjes Afdeling + opstap KV Willem Westra Arum
4-6-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KF Wommels Wommels
11-6-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KV Y’ne Flecht Ysbrechtum
19-6-2022 10:00 Welpen meisjes Afdeling + opstap KV Irnsum Jirnsum
25-6-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KF Spui yn’e Want Hartwerd
9-7-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KV Oostergo Dokkum
16-7-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse Sla Raek Broeksterwâld
24-7-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse It moat kinne Ternaard
7-8-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse kv Foswert Ferwerd
13-8-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse LKC Sonnenborgh Leeuwarden
21-8-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse KF Jacob Klaver Mantgum
28-8-2022 10:00 Welpen meisjes A- en B-klasse Bolsward Bolsward13-5-2022 15:30 Kabouters vrije formatie + poulekaatsen KV Exmorra Exmorra
20-5-2021 15:30 Kabouters vrije formatie + poulekaatsen KV Minnertsga Minnertsga
10-6-2022 15:30 Kabouters vrije formatie + poulekaatsen KV Jacob Klaver Mantgum
24-6-2022 15:30 Kabouters vrije formatie + poulekaatsen KV Irnsum Jirnsum
8-7-2022 15:30 Kabouters vrije formatie + poulekaatsen KC de Boer Stiens
Nieuws

menu