De resultaten van een noordelijk kringlooplandbouwproject vielen wat tegen, maar toch wil iedereen ermee door. Waarom?

Na zes jaar moet onderzoeker Gerjan Hilhorst (Wageningen University) concluderen dat het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland voor duurzamere landbouw niet heeft gebracht waarop was gehoopt. Niettemin willen de deelnemers graag door. Maar of dat in Fryslân lukt, is nog onduidelijk.

Koeien grazen in de wei.

Koeien grazen in de wei. Foto: ANP

Het project begon in 2016. Er werd bij zo’n 250 boeren gekeken hoe de bedrijfsvoering invloed heeft op bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot en eiwit van eigen land. Bijvoorbeeld door water toe te voegen aan mest, om dat beter te benutten. Dat moet verduurzaming van de landbouwsector versnellen.

Nieuws

menu