Nog voordat de speurtocht voor kinderen geopend is, zijn de kunstvoorwerpen langs de Potmarge in Leeuwarden gestolen

Nog voor de opening van een speurtocht voor kinderen langs het riviertje de Potmarge in Leeuwarden zijn enkele kunstwerken gestolen.

Kunstmeerkoet.

Kunstmeerkoet. Foto: Marjan Beuker

Meest in het oog springende kunstvoorwerp dat ontvreemd is, is die van een meerkoet. Hij was gemaakt door kunstenares Marjan Beuker uit Britsum. Op de plek waar de meerkoet stond, is nu een briefje opgehangen met de mededeling ‘Wie heeft mij gezien’ en een 06-nummer.