Tien melkgeiten zijn een mooie dagelijkse hobby voor Anne Joustra (54) uit Tytsjerk | Frije tiders

Wat doe jij in je vrije tijd? Leef je je uit op het sportveld, laad je je op door een boek te lezen, doe je vrijwilligerswerk of verlies je je graag in een fantastisch breipatroon? Of vind je het juist lastig om je vrije tijd in te vullen? Laat je dan vooral inspireren door anderen. Vandaag: Anne Joustra (54) uit Tytsjerk.

Anne Joustra leert zijn witte geiten aan de lijn lopen voor de keuring.

Anne Joustra leert zijn witte geiten aan de lijn lopen voor de keuring. Foto: Marchje Andringa

Tien witte melkgeiten heeft Anne Joustra (54) uit Tytsjerk in zijn ligboxstal in Suwâld staan. Meer wil hij er beslist niet. ,,It moat hobby bliuwe”, zegt hij. Weliswaar gaat hij elke dag zeker twee en soms drie keer naar zijn geiten toe, maar dat is goed te combineren met zijn handel in het onroerend goed. ,,Ik keapje huzen, knap dy op en fer-keapje se wer. En ik ferhier ek noch in pear húskes.”

Heel vroeger was Anne veehandelaar, maar met dat werk is hij twintig jaar geleden gestopt. ,,Ik ferhierde doe al wat húskes.” Eigenlijk hebben hobby en beroep dus gewoon van plek gewisseld. Een tijd lang kon hij zijn huizenhandel niet combineren met iets anders. ,,Ik hie it fierstente drok. Doe haw ik de stâl in skoftsje oan in oar ferhierd.” Maar zes jaar geleden dacht hij: ik wil toch wel weer een hobby hebben. Toen kocht hij een paar stamboek-Saanengeiten.

Keuring

Met de geiten die hij het mooist vindt, gaat hij naar de geitenkeuring. ,,Op 28 augustus is der in lanlike keuring yn Putten. De geiten dy’t nei de keuring geane, melk ik twa kear deis. Saanengeiten binne molkgeiten, dat der moat wol in jaar ûnder sitte, fansels.”

Ook leert hij ze aan de lijn te lopen. Na de keuring worden de geiten droog gezet (niet meer gemolken). Dan komt er een bok bij. In januari komen er dan weer lammetjes. ,,Dy bliuwe in wike as tsien by de mem. De bokken geane dêrnei meast nei de slacht; de jonge geiten dy’t ik net hâlde wol, geane foar it libben - dy ferkeapje ik oan in oare hobbyist of oan in geitemolkbedriuw.”

Anne hoopt dat de keuring in Putten door kan gaan. ,,Prachtich fyn ik dat. Dan sjogge jo allegear oare moaie geiten en dan meitsje jo eefkes in praatsje mei minsken.” Dat zijn de laatste jaren wel steeds meer grijze hoofden, valt hem op. ,,Jongerein begjinne net mear mei geiten. Dy geane leaver op fakânsje.”