Dit artikel is vandaag gratis

Regionale NBV21-avond in Kurioskerk in Leeuwarden. Nieuwe bijbelvertaling opnieuw in de schijnwerpers.

De NBV21 verscheen in oktober 2021. Foto: Jan Spoelstra

In de Kurioskerk in Leeuwarden wordt op donderdag 17 maart een regionale bijeenkomst gehouden over de NBV21.

In oktober is de NBV21 verschenen, nadat vier jaar lang aan de herziening is gewerkt van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Meer dan 12.000 verbeteringen zijn doorgevoerd, de zogenoemde eerbiedskapitalen (hoofdletters) voor God en HEER niet meegerekend.

De NBV21 is in Den Haag gepresenteerd. Ook in Fryslân is nadien op diverse plekken aandacht geweest voor het verschijnen van de nieuwe vertaling, zoals op de Friese Kerkendag in Joure en op het Inspiratiefestival op Terschelling.

In een enkele kerkelijke gemeenschap is - ondanks de coronabeperkingen - ook aandacht besteed aan de NBV21 op leerhuisavonden en in kerkdiensten. Nu is er op initiatief van Jappy Talma uit Hurdegaryp ook een provinciale bijeenkomst voor belangstellenden in Leeuwarden.

Boekentafel

Op uitnodiging van de gemeente van de Kurioskerk komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap op donderdag 17 maart naar Leeuwarden. De Evangelische Boekhandel Ljocht in Leeuwarden zal een boekentafel verzorgen. Dr. Matthijs de Jong, die per 1 maart benoemd is tot bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zal - via videoclips - uitleg en toelichting geven.

De inloop is vanaf 19.00 uur en de aanvang om 19.30 uur. Opgave vooraf is niet nodig en de toegang is gratis.

Nieuws

menu