De overheid kan de woningmarkt sturen - kijk naar het goede voorbeeld van burgers l Commentaar

Steeds meer burgers zetten de woningmarkt naar hun hand. De overheid kan er een voorbeeld aan nemen: als particulieren het op kleine schaal kunnen, moeten rijk en gemeenten op grote schaal zeker kunnen doorpakken.

Een bord woonwijk in aanbouw bij een nieuwbouwproject.

Een bord woonwijk in aanbouw bij een nieuwbouwproject. Foto: Sem van der Wal

De woningmarkt is er voor bewoners, en niet voor speculanten - die opvatting dringt steeds meer door in Den Haag. Er is wetgeving in voorbereiding die beleggers de voet dwars zet. Nu kopen zij vaak voor de neus van starters en gezinnen woningen weg door fors meer te bieden dan de vraagprijs. Ze verdienen hun investering makkelijk terug door tegen hoge prijzen te verhuren. Door te bepalen dat kopers een paar jaar zelf in hun woning moeten wonen voor ze hem weer mogen verkopen, hopen gemeenten dat tegen te gaan. Het is nodig, want het percentage beleggers onder huizenkopers in een paar jaar tijd verdubbeld. In de centra van de grootste steden betreft het intussen ongeveer een derde van de transacties.

Alleen aan starters

Nieuws

menu