Privacyverklaring

Deze privacyverklaring en de bijbehorende Cookieverklaring zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Friesch Dagblad B.V. (gevestigd aan de Sixmastraat 15, 8932 PA te Leeuwarden) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en gebruikt. Friesch Dagblad legt uw gegevens vast wanneer:
- u een abonnement neemt op één van onze uitgaven
- u een product bestelt u zich aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief
- u surft op één van onze websites of één van onze apps gebruikt
- u anderszins contact hebt met Friesch Dagblad.

Friesch Dagblad acht het van groot belang dat we de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. In dit privacyverklaring kunt u nalezen op welke manier Friesch Dagblad zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat. Friesch Dagblad B.V. is onderdeel van NDC mediagroep B.V. Friesch Dagblad maakt bij de exploitatie van websites gebruik van voorzieningen van NDC mediagroep. Websites van het Friesch Dagblad zijn opgenomen in het datalandschap van NDC mediagroep. Om de gehele privacyverklaring te lezen kunt u terecht op de website van NDC mediagroep; (https://www.ndcmediagroep.nl/privacy) .

menu